Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης»

Η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, σχεδόν 15 μήνες μετά το πρώτο πακέτο για τη διάσωση της και δύο μήνες μετά τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, επισημαίνει δημοσίευμα των F.T. Στην ανάλυση γίνεται αναφορά στις γερμανικές δηλώσεις περί μιας ελληνικής χρεοκοπίας, ενώ επισημαίνεται πως η δέσμη που αποφασίστηκε τον Ιούλιο έχει σοβαρά ελατώμματα που απειλούν την εφαρμογή του.

Η εφημερίδα συγκρίνει τα δύο πακέτα διάσωσης και τονίζει πως το πρώτο περιείεχε περισσότερο “παραδοσιακά” στοιχεία, ενώ το δεύτερο”παραπλανά’ με το μέγεθος του, όμως από τα 109 δισ. ευρώ, μόνο τα 34 δισ. ευρώ θα καταλήξουν στην Αθήνα και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη αγορών ομολόγων και διάφορων περίπλοκων οικονομικών πράξεων.

www.24h.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>