Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αναδρομική παρακράτηση μισθών για χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους

Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως και τον Ιούλιο του 2012 θα πρέπει να παρακρατηθούν από τους δημοσίους υπαλλήλους τα ποσά που έλαβαν πλέον αυτών που δικαιούνται βάσει του νέου ενιαίου μισθολογίου.

Αυτό ορίζεται σε εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εστάλη σε όλα τμήματα μισθοδοσίας των δημοσίων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το ενιαίο μισθολόγιο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Η εφαρμογή του δεν ξεκίνησε άμεσα με αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να λάβουν αυξημένες αποδοχές σε σχέση με αυτές που δικαιούνταν βάσει του νέου μισθολογίου. Τα ποσά αυτά θα παρακρατηθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως και τον Ιούλιο. Με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται και οι αμοιβές των ιατρών για τις εφημερίες.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>