Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ανακοίνωση για την Προστασία Δανειοληπτών

Με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου που συμπλήρωσε τον νόμο *3869/10* είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί *αναστολή εκτελέσεως* κάθε καταδιωκτικού μέτρου γενικά από τράπεζες σε δανειολήπτες που έχουν έχουν κάμει αίτηση του Νόμου Κατσέλη και βρίσκονται στην διαδικασία εκδόσεως αποφάσεως διαγραφής του χρέους,χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί πρώτα διαταγή πληρωμής με όλες τις δυσμενείς για εσάς, συνέπειες.

Προυπόθεση για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι ο δανειολήπτης να έχει καταθέσει αίτηση διαγραφής των χρεών του είτε στις τράπεζες (στάδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού) είτε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (β΄φάση) την οποία θα κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στην/στις Τράπεζα/ες που ζητά την προστασία. Με την έκδοση της απόφασης δεν πληρώνει καμία δόση δανείου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το Ειρηνοδικείο.
Η υποβολή της προκειμένης *αίτησης αναστολής εκτελέσεως * νομικά μπορεί να γίνει και με ανταίτηση στο ακροατήριο σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων (πχ για να σας πάρει το αμάξι) που έχουν προκαλέσει οι τράπεζες!!! ”

koutoumanos-law.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>