Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ανησυχία για έφοδο distress funds στις ελληνικές τράπεζες

Μια ελεγχόμενη ανησυχία για την ποιότητα των κεφαλαίων που ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν να μπουν στα μετοχικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης τους, εκφράζεται τις τελευταίες ώρες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Κι αυτό γιατί τα μηνύματα που εξακολουθούν να λαμβάνονται, ως προς την προέλευση τους, είναι συγκεχυμένα.

Ειδικότερα, από ορισμένες πλευρές υποστηρίζεται ότι διερευνητικές κινήσεις έχουν γίνει ακόμα και από distress funds. Ως γνωστόν, αυτά τα τελευταία εμφανίζονται σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, και προσπαθώντας να αξιοποιήσουν την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, επιχειρούν να αγοράσουν πολύ καλές συμμετοχές σε υγιείς επιχειρήσεις, αλλά σε πολύ φτηνές τιμές.

Κάτι ανάλογο φαίνεται ότι πάει να επαναληφθεί και στην ελληνική περίπτωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των τραπεζών. Εννοείται πως κάτι τέτοιο θεωρείται και είναι απευκταίο, τόσο από τις ίδιες τις τραπεζικές διοικήσεις όσο και από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που επ’ ουδενί δεν θα ήθελε να δει τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα να απειλούνται από τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια. Γι αυτό και αναμένεται να σπεύσουν να λάβουν τα (όποια) μέτρα του.

www.voria.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>