Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αντλήθηκε 1,6 δισ. με επιτόκιο 4,95%

Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω της δημοπρασίας εξάμηνων έντοκων γραμματίων Δημοσίου, με το επιτόκιο να φτάνει το 4,95%, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση των αρχών Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ζήτηση για την έκδοση ήταν αυξημένη, με υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 2,93 φορές.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>