Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Απλήρωτοι λογαριασμοί 1,1 δισ. €

Στο 1,1 δισ.ευρώ φτάνουν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ, καθώς πάνω από 500.000 καταναλωτές δεν έχουν καταφέρει να τους πληρώσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο, από τον Ιανουάριο έως Μάρτιο, το “φέσι” για τη ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 350 εκατ. ευρώ.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>