Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αποκατάσταση των υπηρεσιών internet από τον ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ενημερώνει ότι, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, η δυσλειτουργία αποκαταστάθηκε και οι υπηρεσίες Internet είναι διαθέσιμες για το σύνολο των πελατών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο ΟΤΕ είχε ενημερώσει το κοινό ότι παρατηρείται δυσλειτουργία στην πρόσβαση των πελατών του στις ιστοσελίδες του Internet λόγω τεχνικής βλάβης σε κεντρικούς server του δικτύου.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>