Από σήμερα σε ισχύ, οι μισθοί των 490 ευρώ

Της Ρούλας Σαλούρου

«Πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής» αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του νέου Μνημονίου που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, χθες το βράδυ από τη Βουλή, την ίδια ώρα που το κέντρο της Αθήνας φλεγόταν, οι διατάξεις που αλλάζουν άρδην το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα και οδηγούν σε μεγάλη και απότομη υποτίμηση της αμοιβής της εργασίας.

Έτσι, από σήμερα, υπό την πίεση των δανειστών μας, για άμεση εφαρμογή, χωρίς καθυστερήσεις, οι μισθοί που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) μειώνονται κατά 22% σε σύγκριση με το επίπεδο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%, χωρίς περιοριστικούς όρους.

Από σήμερα, αναστέλλονται και οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων. Παρ’ ότι στην έκθεση της Β’ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών, στο πλαίσιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας του σχεδίου νόμου που με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ψηφίστηκε με πλειοψηφία 199 βουλευτών, διατυπώνονται ενστάσεις ως προς τη συνταγματικότητα των  διατάξεων που παρεμβαίνουν στη συλλογική αυτονομία και παρακάμπτουν Διεθνείς Συμβάσεις και άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, αυτές μπορούν να εφαρμοστούν από σήμερα, και μάλιστα χωρίς την ψήφιση εφαρμοστικών νόμων.

Υπό το βάρος της αναγκαιότητας του νέου δανείου, ο νόμος πλέον, οδηγεί τους ανειδίκευτους εργάτες αλλά και όσους αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς, στην απώλεια έως και τριών μισθών ετησίως. Μάλιστα, στο κείμενο του Μνημονίου, προβλέπεται δυνατότητα και νέας μείωσης των κατώτατων ορίων που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, έως τον Ιούλιο ώστε να ευθυγραμμισθούν με αυτά της Πορτογαλίας, δηλαδή τα  566 ευρώ μικτά.  Ήδη, από σήμερα, ο κατώτατος μισθός πέφτει στα 586,08 ευρώ (καθαρά 489,38), ενώ για τους νέους κάτω των 25 η αμοιβή καθορίζεται στα 510,94 ευρώ (καθαρά 440,44 ευρώ). Η μείωση των κατώτατων μισθών, εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει μία σειρά επιδομάτων που  συνδέονται με την ΕΓΣΣΕ με κυριότερο το επίδομα ανεργίας το οποίο σήμερα, υπολογίζεται με βάση το 55% του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Δηλαδή, από τα 461,5 ευρώ που είναι σήμερα το επίδομα ανεργίας, ενδέχεται να υποχωρήσει στα 359,97 ευρώ. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαριστεί από το υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχα, πιθανότατα μειώνονται το επίδομα ασθενείας αλλά και η αμοιβή που δίνεται για την άσκηση μαθητείας από τον ΟΑΕΔ σε νέους κάτω των 23 ετών (από τα 527,92 θα πέσει στα 410,26 ευρώ).

Στην έκθεση πάντως της Βουλής, επισημαίνεται πως το εάν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως εάν  παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, αποτελεί ζήτημα το οποίο τελικά θα κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια, εφόσον, το ζήτημα τεθεί ενώπιόν τους κατόπιν σχετικής δικαστικής προσφυγής.

Όσο για την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων, από σήμερα συμβάσεις που έχουν λήξει και δεν έχουν υπογραφεί νέες, εφόσον έχει παρέλθει ένα επιπλέον 3μηνο, καταργούνται. Εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα συμφωνία, οι αμοιβές των εργαζόμενων θα επανέλθουν στον βασικό μισθό της σύμβασης, και τα μόνα επιδόματα που θα ισχύουν είναι τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων. Αυτό σημαίνει δηλαδή, ότι η μετενέργεια περιορίζεται σε ορισμένους µόνο όρους της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διάταξη αυτή θα οδηγήσει όσους αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις, σε απώλεια μισού μισθού. Υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θα υπογράψουν ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, που θα οδηγήσουν αυτόματα σε μοναδικό δίχτυ ασφαλείας των μειωμένο κατά 22% κατώτατο…

Ως προς τη διάρκεια ισχύος των συλλογικών συμβάσεων, ο νέος μνημονιακός νόμος ορίζει ως ανώτατη διάρκεια τα 3 χρόνια, ενώ συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24 μήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόμενη διάρκεια 1 έτους. Σύμφωνα βέβαια με έγκριτους νομικούς η συγκεκριμένη διάταξη είναι περιττή και προκαλεί ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητά της, αφού το άρθρο 9 του ν. 1876/1990,  ορίζει ότι «Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας, που προβλέπει διάρκεια ισχύος πέρα από 1 έτος, θεωρείται ότι έχει αόριστη διάρκεια». Συνεπώς, οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση εργασίας συμφωνείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη,  οποτεδήποτε, δηλαδή και πριν από την αναφερόμενη στη σύμβαση διάρκεια.

Ως προς την µονιµότητα που προβλέπεται σε ορισμένους κανονισμούς εργασίας ή συλλογικές συμβάσεις αλλά ακόμη και σε ατομικές συμβάσεις, που στην ουσία λήγουν µε τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου (συνήθως ηλικίας), μέχρι πρότινος, οι συμβάσεις αυτές μπορούσαν να λυθούν πριν από την πάροδο του ορίου αυτού, μόνο εάν διαπιστωνόταν σπουδαίος λόγος, δηλαδή όταν οι συγκεκριμένες περιστάσεις καθιστούν επαχθή τη συνέχιση της σύμβασης για εκείνον που τις επικαλείται. Από σήμερα όμως, περισσότεροι από 65.000 εργαζόμενοι σε πάνω από 80 δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ και Τράπεζες, ιδιωτικοποιημένες, υπό ιδιωτικοποίηση ή κρατικού ενδιαφέροντος, μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτός επιχείρησης, καθώς καταργείται η εν λόγω μονιμότητα, οι συμβάσεις μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και είναι δυνατόν να λυθούν, χωρίς να προτείνεται και να αποδεικνύεται κάποια συγκεκριμένη αιτία. Μόνο όριο θα παραμένει η αρχή της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Και για αυτή τη διάταξη, η νομική υπηρεσία της Βουλής έχει εκφράσει τις ενστάσεις της, ως προς την κατάργηση με νόμο, συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  Να σημειωθεί ότι, ο προηγούμενος εφαρμοστικός νόμος, προέβλεπε για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους  μείωση  αποδοχών  κατά 35% σε σχέση με τις απολαβές του Δεκεμβρίου του 2009.

Από σήμερα, καταργείται και η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας και απαιτείται πλέον, η σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών (εργοδοτών και εργαζομένων).

Στο Μνημόνιο καθορίζονται επίσης, δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2012. Σε αυτές, περιλαμβάνεται η μέχρι τέλος Μαρτίου αναθεώρηση των κοινωνικών προγραμμάτων, μέσω της περικοπής πολλών επιδομάτων.

www.capital.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.