Δεκατέσσερα νέα μέτρα που θα οδηγήσουν την χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση προβλέπει ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του 2012

Περικοπές 3,2 δισ. ευρώ σε μισθούς, συντάξεις , πολυτενικά επιδόματα  αλλά και  στις δαπάνες ασφάλισης και περίθαλψης, προβλέπει ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2012,  που θα πρέπει  να έχει ψηφιστεί έως την ερχόμενη Τρίτη από την Βουλή.

Κεντρική επιδίωξη της Τρόικας με  το νέο πρόγραμμα λιτότητας είναι να αντισταθμιστούν οι απώλειες στα φορολογικά έσοδα που θα επιφέρει η μεγαλύτερη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό η ύφεση θα ξεπεράσει  το 4% από 2,5% που εκτιμούσαν οι πιστωτές της χώρας στο αρχικό κείμενο του προϋπολογισμού.

Σε απόλυτα μεγέθη το ΑΕΠ προβλέπεται να συρρικνωθεί  φέτος στα 206,319 δισ. ευρώ  έναντι  της αρχικής εκτίμησης για 212,544 δισ. ευρώ.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 6,7% του (νέου μειωμένου) ΑΕΠ ή στα13,82 δισ. ευρώ από 9,2% το 2010.

Tα καθαρά έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 51,4 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου για 54,4 δισ. ευρώ. H μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες κατά 2,2 δισ. ευρώ εισπράξεις από τους έμμεσους φόρους (λόγω μειωμένης κατανάλωσης) ενώ μειωμένα κατά 691 εκατ. ευρώ είναι τα έσοδα από τους άμεσους φόρους.

Οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 70,3 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου για 72,5 δισ. ευρώ με τη μείωση να προέρχεται κυρίως από το σκέλος των πρωτογενών δαπανών που υποχωρούν στα 47,7 δισ. ευρώ αντί προηγούμενης εκτίμησης για 49 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τις περικοπές που προβλέπεται να γίνουν στα ειδικά μισθολόγια (205 εκατ. ευρώ), στις συντάξεις του Δημοσίου(66 εκατ. ευρώ), στις επιχορηγήσεις ασφαλιστικών φορέων για πληρωμές συντάξεων και παροχών υγείας (537 εκατ. ευρώ), στα πολυτεκνικά επιδόματα (43 εκατ. ευρώ),στις εφημερίες των ιατρών του ΕΣΥ (50 εκατ. ευρώ), στις λειτουργικές δαπάνες όλων των υπουργείων (300 εκατ. ευρώ), στις δαπάνες του υπουργείου Παιδείας για λειτουργικές ανάγκες ερευνητικών ιδρυμάτων, αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών και επιχορηγήσεις (80 εκατ. ευρώ), στις επιχορηγήσεις του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (25 εκατ. ευρώ) και σε δαπάνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επιχορηγήσεις και εξισωτικές αποζημιώσεις (86 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες για την αποπληρωμή των δανείων της Τρόικας  αλλά και των εσωτερικών δανείων που θα εκδώσει για φέτος το ελληνικό δημόσιο (έντοκα) εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 13,5 δισ. ευρώ έναντι αρχικής εκτίμησης για 12,75 δισ. ευρώ.

Επίσης ,σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό «ψαλιδισμένες» κατά 400 εκατ. ευρώ  είναι οι δαπάνες του βασικού « πυλώνα» της ανάπτυξης  που δεν είναι άλλο από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες περιορίζονται στα 7,3 δισ. ευρώ.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει ακόμη:

1.Μείωση κατά  12 % αναδρομικά από1.1.2012 των κύριων συντάξεων άνω των 1.300 ευρώ, που αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Μαίου. Το ποσό του πρώτου τετραμήνου θα παρακρατηθεί ισόποσα στο υπόλοιπο οκτάμηνο του έτους. Η μείωση αφορά και συνταξιούχους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ,ΟΣΕ και πρώην ταμείων προσωπικού σιδηροδρομικών δικτύων. Εξαιρούνται της μείωσης του 40%σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 55οέτος ηλικίας με ανικανότητα άνω του 80%, καθώς και οι έχοντες ανάπηρο σε ποσοστό άνω του 80% παιδί ή σύζυγο.

2. Μείωση κατά 12% και από 1ης Ιανουαρίου 2012 στις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος.

3.Αναδρομική μείωση 12% από1.1.2012 και για το 50% της κύριας και επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ που χορηγούνται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Το ποσό της κύριας σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ και σε περίπτωση πολλών δικαιούχων το εναπομείναν ποσό επιμερίζεται.

4.Αναδρομική μείωση από1.1.2012 στις επικουρικές συντάξεις σε ποσοστό 10% αν φθάνουν μέχρι τα 250 ευρώ,15% για 250,01-300 ευρώ και 20% για 300,01 ευρώ και άνω. Τα ποσά των αναδρομικών μειώσεων παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τη σύνταξη Μαίου 2012 και μετά.

5. .Αν έχουν προκύψει διαφορές αποδοχών από τις μειώσεις που έγιναν το 2011 και αφορούν στους πρώτους μήνες του έτους αυτού, λόγω της αναδρομικής ισχύος του, παρακρατούνται από τις αποδοχές των μηνών Απριλίου έως Ιουνίου 2012.

8. Από 1.1.2012 μειώνεται 10% η αντιμισθία Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων και Αντιπεριφερειαρχών. Περιορίζεται στο 50% από 75% η αντιμισθία προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου, καταργούνται οι αποζημιώσεις σε συνεδριάσεις και από 1.1.2013 περιορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που θα παίρνουν αντιμισθία σε Δήμους μέχρι 200.000 κατοίκους.

9.Περιορισμό της εκλογικής αποζημίωσης σε 500 ευρώ εφάπαξ για λειτουργούς και υπαλλήλους υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Περιφερειών, με ανώτατο συνολικό ποσό 25 εκατ. ευρώ. Καταργείται η χορήγηση επιδόματος σε αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και πολιτικό προσωπικό Υπουργείου Προστασίας.

10.Σε 3 αντί 6 δόσεις η εξόφληση της έκτακτης εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος, καθώς θα αποπληρώνεται μαζί με το φόρο εισοδήματος, δεδομένου ότι θα είναι σε ενιαίο τριπλό εκκαθαριστικό σημείωμα.

11.Αν η διαφορά φόρου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ προαπαιτείται η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς πριν την άσκηση προσφυγής.

12.Εντός 10μέρου αντί 20μέρου η απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων από τη ΔΕΗ και τους άλλους πάροχους.

13.Παρατάθηκε μέχρι 30 Ιουνίου 2012 η προθεσμία που έληγε στις 28 Φεβρουαρίου 2012 για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων κτισμάτων και ορίζεται η 30ηΣεπτεμβρίου 2012 ως προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου για όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά τις 28.2.2012.

14.Την μείωση του αριθμού των Ινστιτούτων Ερευνητικών Φορέων.

Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.