Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Δεν ενεργοποιούνται τα CDS του ελληνικού χρέους

Η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) αποφάσισε πως η αναδρομική εισαγωγή των ρητρών συλλογικής δράσεως (CACs) στα ελληνικά ομόλογα δεν αποτελεί πιστωτικό γεγονός.

Αξιολογώντας το εάν η ανταλλαγή των παλαιών ελληνικών ομολόγων που κατείχε η ΕΚΤ με νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί αναδιάρθρωση χρέους και πιστωτικό γεγονός η ISDA γνωμοδότησε αρνητικά.

Αξιολογώντας το εάν υπήρξε κάποια συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ιδιωτικών κατόχων ελληνικού χρέους που να αποτελεί αναδιάρθρωση χρέους και πιστωτικό γεγονός η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων αποφάσισε πως δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, καθώς δεν έχει λάβει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι υπάρχει μια τέτοια συμφωνία.

Πάντως, η ISDA τόνισε σε σχετική ανακοίνωση πως η κατάσταση όσον αφορά στην Ελλάδα «εξακολουθεί να εξελίσσεται» και ότι οι σημερινές γνωμοδοτήσεις δεν δεσμεύουν άλλους συμμετέχοντες στην αγορά να υποβάλουν περαιτέρω ερωτήματα, ούτε αυτό συνεπάγεται πως η ISDA πιστεύει πως ένα πιστωτικό γεγονός θα μπορούσε να συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διαβάστε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο

24h NewsRoom

 


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Δεν ενεργοποιούνται τα CDS του ελληνικού χρέους

  • begar

    Εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες – απορίες.

    Δεν θα καταρρεύσει έτσι η αγορά των CDS; Ποιός θα ξαναγοράσει τέτοια;

    Οι θιγόμενοι, που χάνουν λεφτά, παρά τη θέλησή τους, μη συμφωνώντας με το κούρεμα, δεν θα προσφύγουν στα δικαστήρια;

    Οι Χ Ψ Ζ συνταξιούχοι, που το ελληνικό δημόσιο τους έδωσε με το ζόρι ομόλογα αντί εφάπαξ βοήθημα, δεν θα προσφύγουν στα δικαστήρια;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>