Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Διευκρινίσεις για τις άνω των 5.000 ευρώ, μηνιαίες αποδοχές δημοσίων λειτουργών

Διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Ε. Βόζεμπεργκ, για τις θέσεις δημοσίων λειτουργών για τις οποίες προβλέπονται συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των 5.000 ευρώ, δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζονται τα εξής:

“Το ύψος των συνολικών μεικτών μηνιαίων αποδοχών των λειτουργών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αφορά τη συγκεκριμένη θέση και όχι την, κατά περίπτωση, προσωπική επιλογή κάθε λειτουργού.

Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και Ε.Π ΤΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και το ύψος των συνολικών μεικτών μηνιαίων αποδοχών μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, επισημαίνεται ότι η υπέρβαση αυτή εξαρτάται από το ύψος της αμοιβής που λαμβάνουν από τα ερευνητικά αυτά προγράμματα”.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>