Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

ΕΣΠΑ: Δυνατότητα κατάσχεσης επιδότησης

Το δικαίωμα κατάσχεσης μέρους ή και του συνόλου της δεύτερης δόσης της κρατικής επιχορήγησης ή κοινοτικής επιχορήγησης επένδυσης ενταγμένης στο ΕΣΠΑ ή στον επενδυτικό νόμο δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα στη διάταξη τονίζεται ότι η προκαταβολή που δίνεται σε έργα του ΕΣΠΑ ή του αναπτυξιακού νόμου είναι διασφαλισμένη, αλλά η εξόφληση της επιδότησης που δόθηκε ή πρόκειται να δοθεί είναι δυνατό να κατασχεθεί και να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές ή φορολογικές εισφορές.
Όπως είναι φυσικό, η κατάσχεση ή ο συμψηφισμός θα είναι ίσα με την οφειλή κάθε φορά του επενδυτή.

Στην ίδια διάταξη προβλέπεται και η αύξηση των κινήτρων που δίνονται μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 ως εξής:

  • Αυξάνεται από 40% σε 60% το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών για την κατασκευή επέκταση ή επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10%, φτάνοντας το 70% αν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Αυξάνεται από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ το όριο των προβλεπόμενων ενισχύσεων οι οποίες μπορούν να δοθούν σε διάστημα μίας τετραετίας για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενταγμένη επένδυση στο αναπτυξιακό νόμο, φτάνει τα έργα που περιλαμβάνει η πρότασή τους να υλοποιούνται εντός της ίδιας περιφέρειας.

Στην ίδια διάταξη δίδεται η ευκολία από την ψήφιση του νόμου και για διάστημα δύο ετών να μην είναι υποχρεωτική υποβολή έγκρισης δανείου του φορέα της επένδυσης μαζί με την κατάθεση της επενδυτικής πρότασης.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής του φακέλου -ο οποίος δεν υπήχθη στην προβλεπόμενη εξάμηνη περίοδο λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίμων πόρων- στην επόμενη περίοδο, χωρίς ο υποψήφιος επενδυτής να πρέπει να πληρώσει εκ νέου παράβολο.

tro-ma-ktiko.blogspot.com


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>