Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Εμφραγμα»… στο Πρωτοδικείο

Δεν «προλαβαίνει» να εκδικάζει τις υποθέσεις το Πολυμελές Πρωτοδικείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνολικά 558 αιτήσεις από εταιρείες της Θεσσαλονίκης έχουν προσφύγει για ένταξη στο άρθρο 99.

Από την ημερομηνία ισχύος του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα μέχρι σήμερα, αιτήσεις για να προστατευτούν από τους πιστωτές τους έχουν υποβάλει συνολικά 558 επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Η κρίση τις σπρώχνει κατά εκατοντάδες στο άρ­θρο 99, με την ελπίδα να γλιτώσουν από την πτώχευση, δημιουρ­γώντας παράλληλα, αναπόφευκτα, σειρά προβλημάτων για τους πιστωτές τους εξαιτίας των γνωστών «κουρεμάτων». A.X.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>