Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Επικυρώνονται και με νόμο τα 30 δισ. εγγυήσεων του δημοσίου για τις τράπεζες

Κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η από 14 Σεπτεμβρίου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα καθορίζεται σε 30 δισ. ευρώ (από 15 δισ. ευρώ που ίσχυε). 

Με την ίδια πράξη παρατείνεται έως 31/12/2012 (από 30/9/2011 προηγουμένως) το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να παρέχεται η εγγύηση αυτή.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>