Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ζημιές 6,6 δισ. ευρώ λόγω κυρίως PSI για την Τράπεζα Πειραιώς το 2011

Στα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ φιαμορφώθηκαν το 2011 τα αποτελέσματα μετά από Φόρους της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης που δημοσίευσε η τράπεζα.

Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI μετά από φόρους, τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα -€6,6 δισ.

Η Τράπεζα σημειώνει ακόμη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας έχει ήδη παράσχει Βεβαίωση Δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην επικείμενη ΑΜΚ της Τράπεζας μέχρι το ποσό των €5,0 δισ. Έτσι, o συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς αποκαθίσταται στο επίπεδο του 9,7% pro-forma.

  • Διαβάστε τη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, επισημαίνει ότι:

« Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αναπόφευκτα πολύ μεγάλες κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών.

» Για την αντιμετώπιση των αρνητικών κρίσης στα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών προβλεφθεί η πλήρης διασφάλιση της η σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος.

» Ήδη υπάρχει Βεβαίωση Δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) πραγματοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες επάρκειας στο 9,7% (pro-forma).

» Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Newsroom ΔΟΛ


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>