Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Η Eurobank ενισχύει οργανικά την κεφαλαιακή της βάση κατά 1 δισ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση τριών στρατηγικών κινήσεων, η τράπεζα βελτιώνει το δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων.

Κατά 1 δισ. ευρώ και πλέον ενισχύει, με οργανικό τρόπο, την κεφαλαιακή της βάση η Eurobank EFG με την ολοκλήρωση τριών στρατηγικών κινήσεων, που επιφέρουν σοβαρή βελτίωση στους δείκτες Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν σημαντικά τη ρευστότητά της.

Συγκεκριμένα:

-Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, η πώληση του 70% της Polbank στην αυστριακή Raiffeisen μετά και τη χθεσινή έγκριση που δόθηκε από τις πολωνικές εποπτικές αρχές, καθώς και η ταυτόχρονη συγχώνευση της Polbank με την Raiffeisen (RBI Poland). Η Eurobank EFG θα διαθέτει μερίδιο 13% στο νέο οργανισμό που θα προκύψει, ενώ διατηρεί το δικαίωμα πώλησης του ποσοστού αυτού ανά πάσα στιγμή

-Συμφωνήθηκε και υλοποιείται η πώληση της Eurobank Tekfen στην Burgan Bank του Κουβέιτ που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

-Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία η επαναγορά συγκεκριμένων ομολογιακών υποχρεώσεων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Οι κινήσεις αυτές, συνυπολογίζοντας τις συναλλαγές και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, βελτιώνουν τον δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) κατά 210 μονάδες βάσης και ταυτόχρονα ενισχύουν τη ρευστότητα του ομίλου κατά 3,6 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες ισοδυναμούν με κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας άνω του 1 δισ. ευρώ και, με τον τρόπο αυτό, η Eurobank EFG μειώνει κατά το ισόποσο την ανάγκη εξεύρεσης νέων κεφαλαίων (και ειδικότερα κεφαλαίων του ΤΧΣ) στο πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η Eurobank EFG θα συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του προγράμματος οργανικής ενίσχυσης των βασικών ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, με στόχο την μεγιστοποίηση του ρόλου και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.

www.newsbeast.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Η Eurobank ενισχύει οργανικά την κεφαλαιακή της βάση κατά 1 δισ. ευρώ

  • Spiridio

    Μόνο που το πουλάκι δε λέει σε τί τιμές αγόρασε, και σε τί τιμές πωλεί η EUROBANK, … για να δούμε τί ζημίες εγγράφονται?

    Η ταμειακή ρευστότητα ενισχύεται, οπότε ξεγελάς τον δείκτη (Core Tier 1).

    Κουβέντα όμως για την ταμπακιέρα …, κακές επιλογές ενός χείριστου management, επενδυτικές ζημίες που θα καλυφθούν από ποιόν (?), συρρίκνωση παρουσίας, επιρροής και μεγέθους, κλπ.

    Φοβερή επιτυχία! ΜΠΡΑΒΟ!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>