Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Οι πωλήσεις κόκκινων δανείων θα “κινητοποιήσουν” τα λεφτά στο “στρώμα”

Αποτελεί κοινό μυστικό μεταξύ των τραπεζικών στελεχών που κινούν επιτελικά τις διαδικασίες “εκκαθάρισης” των κόκκινων δανείων, είτε με πωλήσεις, είτε με διαδικασίες αναδιάρθρωσης και πλειστηριασμών, ότι ένα σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων που προσδοκούν, θα προέλθει από την “αναγκαστική” κινητοποίηση του χρήματος που εξακολουθεί – συμβολικά μιλώντας – να συσσωρεύεται στα “στρώματα”.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών ένα σημαντικό μέρος αυτού του όγκου κεφαλαίων θα κινητοποιηθεί όσον αφορά τους “στρατηγικούς κακοπληρωτές”, προκειμένου να διασώσουν σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία, όταν θα αρχίσουν να δέχονται πραγματικές πιέσεις από την πλευρά των διαχειριστών που θα αναλάβουν, μετά τις πωλήσεις, τα κόκκινα δάνεια. 

Η προτεραιότητα με την οποία προωθούνται τα πακέτα των δανείων έχει να κάνει ακριβώς με τη στόχευση αυτή από την οποία αναμένεται ότι σε ορισμένα κομμάτια της αγοράς η ανάκτηση θα μπορούσε να φθάσει ή και να ξεπεράσει σε ποσοστό το 15%  – 35% της αξίας των δανείων.

Βέβαια οι τιμές που προσφέρονται σε μέσους όρους από τις εταιρείες αγοράς κόκκινων δανείων, παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για ορισμένες κατηγορίες δανείων. Και αυτό προς το παρόν συνεχίζει να αποτελεί σημείο τριβής στις επαφές μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΚΤ – SSM) όπως φάνηκε στην συνάντηση των τραπεζιτών με τον SSM στις αρχές της εβδομάδας στην Φρανκφούρτη. 

Το νέο στοιχείο που φαίνεται να αναδύεται, σε συνάρτηση με τις προσπάθειες υπολογισμού του όγκου του χρήματος που εξακολουθεί να συσσωρεύεται στο “στρώμα”, έχει να κάνει με εκτιμήσεις αρμόδιων τραπεζικών παραγόντων για το “χρήμα που συνεχίζει να διαφεύγει των ορίων ελέγχου της οικονομίας” και το οποίο “σε ορισμένους τομείς της οικονομίας αυξάνεται…”. 

Μέρος αυτού του “αόρατου” αλλά ενεργού στην οικονομία χρήματος, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επανέλθει στην ελεγχόμενη οικονομική δραστηριότητα μέσα από την αξιοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης των “κόκκινων δανείων”. 

Οι εκτιμήσεις για το ποσό αυτό ποικίλουν από τράπεζα σε τράπεζα και κατά είδος δανείων, αλλά αποτελεί βασική προσδοκία των τραπεζών η κινητοποίησή του με τις διαδικασίες “πώλησης δανείων” ειδικά στον επιχειρηματικό τομέα αλλά και στον τομέα των ιδιωτικών ακινήτων. 

Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αρκετά δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να “κινητοποιηθούν” μέχρι τα τέλη του α΄ τριμήνου του 2018 με μόνη προϋπόθεση την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος και των αξιολογήσεων με πρώτο βήμα την γ’ αξιολόγηση. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, θα μπορούσε να ανακτηθεί και να επανέλθει στον ελεγχόμενο “επίσημο” τομέα της οικονομίας ποσό που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 – 5 δισ. ευρώ. 

Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκκαθάρισης των “κόκκινων δανείων” θα μπορούσε να οδηγήσει σε… ατυχήματα, με απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στις προσδοκίες ενίσχυσης του ΑΕΠ, από το οποίο θα κριθεί και ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων του 2018…       

www.capital.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

4 Σχόλια Οι πωλήσεις κόκκινων δανείων θα “κινητοποιήσουν” τα λεφτά στο “στρώμα”

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>