Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

  • nomore on Forum: Γενική συζήτηση 12στην ρυθμιση που εκανα στην eurobank, με καλο κουρεμα, δεν μου εδιναν γραπτως την πρότασή τους, αλλά όταν πήγα στην τράπεζα, πριν την υπογράψω πήρα τηλέφωνο τον δικηγόρ…
  • Quest on Forum: Γενική συζήτηση 121) αν ο δικηγόρος είναι νομιμοποιημένος από την τράπεζα που πήρες το δάνειο/κάρτα ή το τυχόν ''fund'' ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, ναι, αλλά να είναι γραπτή η…
  • begar on Forum: Γενική συζήτηση 12Λοιπόν. Παρακολουθώ τη συζήτηση που κάνετε για τις ρυθμίσεις οφειλών. Θα πω το εξής: Σε όλους, όσοι με πήραν τηλέφωνο και μου τα ζάλιζαν για ευνοϊκές ρυθμίσεις, απάντησ…
  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΛΑΤΙΝΗΣ on Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών2103362548 Κύκλος
  • Dimitris75 on Forum: Γενική συζήτηση 12Καλημέρα, Έχεις δίκιο, δεν είδα πως έκανες αίτημα. θα ήθελα αν λάβεις απάντηση από την τράπεζα να την κοινοποιήσεις. Αν κατάλαβα καλά μπορεί ο Χαρακτινιώτης να προτείνε…
  • Άρης. on Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών2106200159 e-value
Minilink

Περιμένει 60.000 νέα λουκέτα ο Ράιχενμπαχ!

Λιγότερο κράτος και στήριξη στον ιδιωτικό τομέα ζητά η Ομάδα Δράσης της ΕΕ.

Στον τομέα της Ανάπτυξης, το σχέδιο Ράιχενμπαχ προβλέπει μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας των συνθηκών για μελλοντικές επενδύσεις και ανάπτυξη βασιζόμενη στις εξαγωγές. Σύμφωνα με αυτό:

  • επείγει η άρση κανονιστικών και διοικητικών περιορισμών οι οποίοι περιορίζουν τις αγορές και καταπνίγουν τις ευκαιρίες.
  • οι ελληνικές δημόσιες αρχές και οργανισμοί πρέπει να οργανωθούν και να στελεχωθούν για να υλοποιήσουν φιλικές προς την ανάπτυξη επιχειρηματικές πολιτικές.

Όπως επισημαίνεται στην τριμηνιαία έκθεση προόδου της ελληνικής Οικονομίας, «οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και η αβεβαιότητα επηρεάζουν αρνητικά τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι σε κάθετη πτώση. Εκτιμάται ότι από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα έκλεισαν 60.000 επιχειρήσεις. Αυτός ο αριθμός προβλέπεται να έχει διπλασιασθεί μέχρι το τέλος του έτους».

Τονίζεται όμως ότι «πολλά μπορούν να γίνουν για τη δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται για ένα ανταγωνιστικό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να δράσει ως “ατμομηχανή” μελλοντικής ανάπτυξης και ευημερίας».

Εκείνο που απαιτείται είναι συντονισμένη δράση για την σταθεροποίηση της οικονομίας και στήριξη της ανάπτυξης που θα βασίζεται στις εξαγωγές και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρήσεων.

Κατά την προηγούμενη δεκαετία, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας υπερέβαινε

συστηματικά το 10% του Α.Ε.Π. Παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μετά το 2010, απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές μεταρρυθμίσεις για ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται περισσότερο στις εξαγωγές.

Τρεις προκλήσεις

Τονίζεται ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν οι εξής τρεις μείζονες προκλήσεις:

(1) Σταδιακός περιορισμός των πανταχού παρόντων διοικητικών φραγμών: οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι απαιτητικοί και οι διαδικασίες χρονοβόρες. Απαιτούνται είκοσι ημέρες κατά μέσον όρο στην Ελλάδα έναντι δέκα ημερών κατά μέσον όρο στην ΕΕ. Προτού προβούν σε εξαγωγή, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπληρώνουν περίπλοκα και δύσχρηστα έντυπα, και ενίοτε πρέπει να αποταθούν μέχρι και σε 10 διαφορετικά υπουργεία και 30 υπηρεσίες. Οι εξαγωγείς δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και να προωθούν τα έγγραφα εξαγωγής ηλεκτρονικά. Οι εργασίες για την απλούστευση των ζητημάτων αυτών έχουν ήδη αρχίσει. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να απλουστεύσουν όλες τις προ του εκτελωνισμού διαδικασίες (δηλ. πιστοποιητικά, άδειες, καθώς και διατυπώσεις και εμπλεκόμενες υπηρεσίες) έως το τέλος του 2012. Μετά την απλούστευση, στόχος είναι η δημιουργία δυνατότητας ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των απλουστευμένων διαδικασιών. Όσον αφορά τα τελωνεία, ο αριθμός των ελέγχων θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά, π.χ. μέσω αποτελεσματικότερης ανάλυσης κινδύνου (τέλη του 2012). Θα θεσπιστεί σύστημα ηλεκτρονικών τελωνείων. Η ομάδα δράσης θα συντονίζει την τεχνική βοήθεια προς τις ελληνικές αρχές το 2012 και το 2013, ώστε να απλουστευθούν οι εξαγωγικές διαδικασίες, όπως περιγράφονται ανωτέρω, και να εφαρμοσθεί το ηλεκτρονικό εργαλείο για τις προ του εκτελωνισμού διαδικασίες.

(2) Ανάπτυξη συνεκτικής εξαγωγικής στρατηγικής: Διάφορα υπουργεία, ενώσεις εξαγωγέων, τομεακές οργανώσεις και τράπεζες προσφέρουν στήριξη με διάφορες μορφές στους εξαγωγείς (π.χ. πληροφορίες για την προώθηση, βοήθεια πριν από την πώληση, εμπορικά εργαλεία, εμπορικές εκθέσεις). Καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού αυτών των υπηρεσιών στήριξης, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή αιτήματος τεχνικής βοήθειας για μια σειρά ζητημάτων.

(3) Αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών: Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για την εξεύρεση πρόσθετης ρευστότητας, τα οποία εμποδίζουν τις προσπάθειές τους να πραγματοποιήσουν διασυνοριακές συναλλαγές. Οι επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος χαρακτηρίζονται από έντονη βραδύτητα (έως δύο έτη). Οι ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων που υποβάλλουν οι έλληνες εξαγωγείς δεν γίνονται πάντοτε δεκτές από τους αντισυμβαλλομένους τους σε άλλα Κράτη Μέλη. Προτείνεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ο.Α.Ε.Π. και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ όσον αφορά τις χρηματοδοτικές λύσεις (φορολογικά καθεστώτα, χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ κ.λπ.).

Διαβάστε εδώ όλη την έκθεση της Task Force


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>