Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ρυθμίζονται τα χρέη του ΜΤΣ με ορίζοντα 15ετίας!

Κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ψηφίζεται τροπολογία τροπολογία για την ρύθμιση των οφειλών του ΜΤΣ, σύμφωνα με την οποία:

(α) είναι πλέον δυνατή η καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών του μερίσματος α΄ τριμήνου 2012 σε όλους τους δικαιούχους σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «ΕΔ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», χωρίς προηγούμενη πίστωσή του από το ΜΤΣ.

(β) ρυθμίζονται οι οφειλές του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών σε βάθος 15ετίας ως εξής

i)    κατά τα έτη 2013 έως 2015 ποσό 5 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως
ii)    κατά τα έτη 2016 έως 2020 ποσό 8 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως
iii)    κατά τα έτη 2021 έως 2025 ποσό 17 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως
iv)    κατά τα έτη 2026 και 2027 το ½ του εναπομείναντος ποσού ετησίως.

Η εξόφληση πραγματοποιείται με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων.

Με την ρύθμιση αυτή, παίρνουν βαθιά ανάσα πάνω από 60 χιλιάδες μερισματούχοι του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ. ΑΣ. , καθώς και περισσότεροι από 80.000 μέτοχοι του Ταμείου.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>