Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Στην πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό προσανατολίζονται πιστωτικά ιδρύματα

Την πώληση ή την καλύτερη αξιοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων εκτός εθνικών συνόρων και ιδιαίτερα θυγατρικών τους στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης όπου έχουν αποκτήσει ισχυρή παρουσία μετά από προσπάθειες που ξεκίνησαν από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, εξετάζουν τράπεζες.

Βασικό σκεπτικό των κινήσεων αυτών είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης που πλήττει την χώρα μας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα των επιπτώσεων από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI+) που δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη για κεφαλαιακή τους ενίσχυση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Eurobank, η οποία χθες ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Burgan Bank για την πώληση του μεριδίου της στην τουρκική θυγατρική της Eurobank Tekfen, το 70% της οποίας είχε αποκτήσει το 2007, έχοντας σχέδια δυναμικής ανάπτυξης στην τοπική αγορά.

Από το 2007, η Eurobank Tekfen έχει επιτύχει να υπερ-τριπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε 1,5 δισ. ευρώ, να διπλασιάσει το δίκτυό της και να αυξήσει την κερδοφορία της. Η Eurobank Tekfen εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 85.000 πελάτες μέσω των 60 καταστημάτων της και κατατάσσεται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων τραπεζών στην Τουρκία με βάση το ύψος των δανειακών της υπολοίπων.

Όπως γίνεται κατανοητό από την ανακοίνωση της Eurobank η κίνηση αυτή που σηματοδοτεί την αποχώρηση της από την αγορά της Τουρκίας, αποσκοπεί στην βελτίωση βασικών της δεικτών. Συγκεκριμένα θα οδηγήσει σε βελτίωση του δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της κατά σχεδόν 60 μονάδες βάσης (που ισοδυναμούν με κεφάλαια 300 εκατ.ευρώ) και θα βελτιώσει την ρευστότητά της κατά 800 εκατ.ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank εγκατέλειψε και το σχέδιο αυτόνομης επέκτασης της στην αγορά της Πολωνίας καθώς έχει ήδη δρομολογηθεί και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η πώληση του 70% της Polbank EFG στην Raiffeisen. Η Eurobank μέσω της τράπεζας που είχε αναπτύξει στην Πολωνία είχε πετύχει να κατακτήσει την 8η θέση στη λιανική τραπεζική με πάνω από 800.000 πελάτες.

Πωλήσεις όμως θυγατρικών τους ή έστω μειοψηφικών μετοχικών πακέτων σε θυγατρικές τους ή καλύτερη αξιοποίηση τους εξετάζουν και άλλες τράπεζες σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Alpha Bank με χθεσινή της πάντως ανακοίνωση-απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς δημοσιεύματα περί συμφωνίας μετοχικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την Alpha Bank αναφορικά με θυγατρικές της στο εξωτερικό αναφέρει ότι “στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας ανακεφαλαιοποιήσεως των ελληνικών τραπεζών, μελετά διάφορα σχέδια προς την κατεύθυνση περαιτέρω ενδυναμώσεως των εποπτικών της κεφαλαίων, όμως ουδεμία συμφωνία υφίσταται περί του υπόψη αντικειμένου μετά της ΕΒRD”.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank διαθέτει ισχυρή παρουσία σε όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης με μεγάλο δίκτυο υποκαταστημάτων.

www.express.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>