Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Στην πώληση της Eurobank Tekfen προχωρεί η Eurobank

Στην Burgan Bank καταλήγει το 70% της Eurobank Tekfen. H Eurobank Tekfen είναι θυγατρική της Eurobank και της τουρκικής Tekfen Holding και οι διαδικασίες πώλησής της είχαν ξεκινήσει από πέρυσι.

Σύμφωνα με το Reuters η κουβεϊτιανή Burgan Bank κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 70% στην τουρκική Eurobank Tekfen.

Η πώληση του 70% της τουρκικής Tekfen αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους, τουλάχιστον, 400 εκατ. ευρώ στην Eurobank .

Η Διοίκηση της ελληνικής τράπεζας έχει επισημάνει στο πρόσφατο παρελθόν, ότι η πώληση του 70% της Tekfen θα προσθέσει περίπου 80 μονάδες βάσεως στον δείκτη Tier 1 της Eurobank.

Θ. Κουκάκης

24h NewsRoom

 


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Στην πώληση της Eurobank Tekfen προχωρεί η Eurobank

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>