Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τα “κόκκινα” δάνεια των Geniki και ΑΤΕ

Στο 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεών της φθάνουν τα δάνεια σε αθέτηση της Geniki Bank, όπως αποκαλύπτει το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου.

Οι "επιδόσεις" της τράπεζας υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και εκείνες της Atebank που έχει σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών το 21% του συνολικού χαρτοφυλακίου, κινείται δηλαδή και αυτή πολύ πάνω από το δείκτη επισφαλειών της αγοράς.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>