Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τελευταία ευκαιρία για τη ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ

Αν θέλετε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας στον ΟΑΕΕ διαγράφοντας ταυτόχρονα και το 40% των προσαυξήσεων, έχετε μια τελευταία ευκαιρία μέχρι το τέλος του μήνα. Στις 30/04 εκπνέει και η παράταση που δόθηκε με τον τελευταίο νόμο που ψήφισε η παρούσα Βουλή.

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ, όσοι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 30/04, θα μπορούν να έχουν την έκπτωση του 40% επί των προσαυξήσεων. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έκπτωση δεν υπάρχει.

Ο διακανονισμός αφορά στις οφειλές που είχαν συσσωρευτεί μέχρι και το τέλος του 2011. Έτσι, όπως διευκρινίζει ο ΟΑΕΕ, αν χρωστάτε εισφορές και για το 2012, αυτές θα πρέπει να τις καταβάλλετε εις ολόκληρο καθώς δόσεις γίνονται μόνο για τις εισφορές που είχαν συσσωρευτεί έως το τέλος του 2011.

Η ένταξη στη ρύθμιση έχει διπλή σημασία για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ:

1ον διότι διακόπτονται τα αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις κλπ) έως το τέλος του 2012 και

2ον διότι καθίσταται εφικτή η ένταξη στη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (σ.σ ο συνεπής ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει να κατέβει δύο ασφαλιστικές κλίμακες προκειμένου να πληρώνει λιγότερα

 

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ για την τελευταία ευκαιρία ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».

Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 4075/2012 δόθηκε παράταση στη προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α και β του Ν. 4038/2012, έως 30/4/2012. Συγκεκριμένα:

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (παρ.α του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012).

– Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012 με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

– Υποβολή αίτησης μετά την 1/5/2012 χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

– Διακανονισμός οφειλόμενων έως 31/12/2011 εισφορών.

– Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών χωρίς δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Στον προσωρινό διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν – πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εγκύκλιο 5/2012 της Υπηρεσίας μας – και ασφαλισμένοι που έχουν ήδη απωλέσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 21 παρ. α και β, ή έχουν ενταχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2012-11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4075/2012)

2. Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης στο διακανονισμό με έκπτωση 40% λήγει την 30/4/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 έχει καταστεί απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του, για την ένταξη στο διακανονισμό.

3. Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι την 31/12/2013 (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το ποσό προκαταβολής (1η δόση), το ποσό δόσης, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, τη διαδικασία παρακολούθησης καταβολής των δόσεων, τη λήξη του διακανονισμού κ.λ.π. – πέραν των προαναφερόμενων τροποποιήσεων – ισχύουν όσα ορίζονται στις αριθ. 21/2011 και 5/2012 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4038/2012.

– Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012.

– Κεφαλαιοποίηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2011.

– Ένταξη στη ρύθμιση ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού οφειλής και δόσης.

– Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών.

– Καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης έως 31/5/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν – πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εγκύκλιο 7/2012 της Υπηρεσίας μας – και ασφαλισμένοι που έχουν ήδη απωλέσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 21 παρ. α και β, ή έχουν ενταχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2012-11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4075/2012).

2. Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει την 30/4/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 έχει καταστεί απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του, για την ένταξη στη ρύθμιση.

3. Η προθεσμία 31/5/2012 για την εφάπαξ καταβολή ή την καταβολή της 1ης δόσης ισχύει μόνο για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του Ν. 4075/2012.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στις αριθ. 9/2012 και 17/2012 εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Της παρούσης να λάβει ενυπόγραφα γνώση το υπηρετούν προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

www.fpress.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>