Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Την αλλαγή του τρόπου φορολογίας των αγροτών εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Την αλλαγή του τρόπου φορολογίας των αγροτών πρόκειται να εξετάσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της φορολογικής αναμόρφωσης.

Ωστόσο τα εισοδήματα που θα δηλωθούν εφέτος και αποκτήθηκαν πέρυσι, θα συνεχίσουν να δηλώνονται με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος.

Για τον λόγο αυτόν ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος όρισε τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει με σκοπό την κατάρτιση πινάκων, που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις του καθαρού γεωργικού εισοδήματος της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 (Α’151), για όλα τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ελληνική επικράτεια, καθώς και εκτιμήσεις του αντιπροσωπευτικού ενοικίου, ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, έτους 2011.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις της Επιτροπής εξειδικεύονται κατά νομό, ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή-ορεινή-ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή όποια άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία και λαμβάνονται υπόψη ειδικοί συντελεστές, όπως συντελεστές ζώνης καλλιεργούμενης έκτασης, συντελεστές αρδευσιμότητας και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται πρόσφορο από την Επιτροπή με βάση δεδομένα προηγούμενων ετών δεκτικά αξιολόγησης.

Για την κατάρτιση των οριστικών πινάκων η Επιτροπή συνεκτιμά ανάλογους πίνακες των επιτροπών των περιφερειακών ενοτήτων των νομών και σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεσή της τους πίνακες αυτούς ή αυτοί είναι ελλιπείς, οριστικοποιεί τις αρχικές εκτιμήσεις της.

Οι οριστικοί πίνακες, μετά από την έγκρισή τους από τον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μπορεί να τους τροποποιεί και με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής, κοινοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες των νομών και στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες των νομών.

www.exipno.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>