Minilink

Το Δημόσιο θα απαιτεί προμήθεια προκειμένου να παράσχει την εγγύησή του σε δανειοδότηση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για την παροχή της εγγύησής του στα δάνεια των επιχειρήσεων θα απαιτεί το Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης από το ενδεχόμενο κατάπτωσης του δανείου.Η προμήθεια θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ανεξόφλητου κάθε φορά εγγυημένου υπολοίπου του δανείου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην  εγκύκλιο με αριθμό οικ. 2/9441/0025/23.1.2012, το ακριβές ποσοστό της προμήθειας καθορίζεται κατά περίπτωση με την απόφαση παροχής της εγγύησης. Η είσπραξη και η απόδοση της προμήθειας πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με τη μέριμνα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τις δανειοδοτήσεις εσωτερικού, ενώ για τις δανειοδοτήσεις εξωτερικού πραγματοποιείται απευθείας από τους δανειολήπτες.

Στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη δανείων ή πιστώσεων η προμήθεια καταβάλλεται καθ’Α όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης. Σε περιπτώσεις υπερημερίας, όπου προβλέπεται ότι καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η προμήθεια υπολογίζεται επί του ποσού που προκύπτει μετά την πρόσθεση των εγγυημένων τόκων υπερημερίας στο ανεξόφλητο εγγυημένο κεφάλαιο.
Για τα δάνεια ή πιστώσεις που εξοφλούνται εφάπαξ η προμήθεια καταβάλλεται κατά τον χρόνο είσπραξης των τόκων.

Για τα εξοφλητέα σε δόσεις δάνεια, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση παροχής της εγγύησης, η προμήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε τοκοφόρου περιόδου. Ειδικότερα, κατά την εκταμίευση του δανείου καταβάλλεται η αναλογούσα μέχρι την πρώτη δόση του δανείου προμήθεια.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.