Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Το τραπεζικό σύστημα και οι μετοχές τους «μπαίνουν» σε περιπέτειες – Οι τιμές των αμκ θα οδηγήσουν χαμηλότερα την αγορά ενώ οι εκλογές θα επιταχύνουν την πτώση – Το ΤΧΣ κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά που θα επενδύσει στις τράπεζες…

Το τραπεζικό σύστημα μπαίνει σε περιπέτειες. Οι μέτοχοι των τραπεζών μπαίνουν σε περιπέτειες.
Οι λόγοι είναι πολλοί και σήμερα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε αυτή την παράμετρο.
Γιατί το τραπεζικό σύστημα μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες. Οι λόγοι είναι κατά βάση 5….

1)Αρχικώς πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι επικεντρώνονται στα κίνητρα προς τους παλαιούς μετόχους που ακόμη δεν έχουν καθοριστεί αλλά ουδείς ακόμη έχει απαντήσει είναι πως θα βρεθούν τα 7,5 με 8 δις ευρώ που θα χρειαστούν για να ενεργοποιήσουν τα warrants και βεβαίως τα 17 δις ώστε να επανακτηθεί πλήρως ο έλεγχος των τραπεζών.
Κατ΄ ουσία εξάγεται ένα πρώτο συμπέρασμα ότι οι μέτοχοι δεν θα μπορέσουν να επανακτήσουν τον έλεγχο των τραπεζών.
Να σημειωθεί μεταξύ άλλων ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επιστρέψουν και 4,4 δις ευρώ από τις προνομιούχες μετοχές στο ελληνικό κράτος.
Αν πάρουμε ως παράδειγμα την Alpha που εμφανίζει την καλύτερη εικόνα θα πρέπει να επιστρέψει 2,6 δις ευρώ στο ΤΧΣ και στο ελληνικό δημόσιο από τις προνομιούχες μετοχές.
2)Οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Μια βασική παραδοχή είναι ότι το ΤΧΣ που θα ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες επιδιώκει οι τιμές των αμκ να είναι σε χαμηλά επίπεδα.
Όμως ο καταλύτης είναι ο καθορισμός της καθαρής παρούσας αξίας των τραπεζών.
Στην ζυγαριά της αποτίμησης θα μπουν δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ πολλών άλλων.
Να σημειωθεί ότι ορκωτοί ελεγκτές θα καθορίσουν το fair value κάθε τράπεζας.
Από την μια πλευρά της ζυγαριάς θα τοποθετηθούν οι μελλοντικές χρηματοροές των τραπεζών σε καθαρή παρούσα αξία.
Δηλαδή τα κέρδη προ προβλέψεων ή μετά προβλέψεων που μπορεί να πετύχουν οι τράπεζες σε βάθος χρόνου.
Αν ληφθεί υπόψη ότι τα προ προβλέψεων κέρδη των τραπεζών αγγίζουν τα 5 δις ευρώ ετησίως είναι προφανές ότι αυτό αποτελεί την θετική παράμετρο στην ζυγαριά αποτίμησης.
Όμως τα προ προβλέψεων κέρδη σχεδόν θα εξανεμίζονται καθώς στην 3ετία θα πρέπει να διενεργήσουν πρόσθετες προβλέψεις περίπου 3 δις ευρώ ετησίως ώστε να καλύψουν τις παραδοχές της Blackrock.
Π.χ. με βάση το ακραίο σενάριο η Eurobank θα πρέπει να καλύψει προβλέψεις 3,1 δις ευρώ ή περίπου 1 δις ευρώ προβλέψεις τον χρόνο που σημαίνει σχεδόν μηδενικά κέρδη ή ζημίες.
Μια άλλα παράμετρος που θα αξιολογηθεί στην ζυγαριά της αποτίμησης είναι η πρόθεση του ΤΧΣ να κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 35% με 50% discount στον προσδιορισμό των τιμών των αμκ.
Π.χ. με βάση ένα καλό σενάριο η τιμή της αμκ της Εθνικής θα ήταν 1,10 ευρώ με discount 35% αλλά με discount 50% θα καθοριζόταν στα 0,85 ευρώ.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι οι τιμές των αμκ θα είναι χαμηλότερες από τις τρέχουσες.
Αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Επίσης δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι το ΤΧΣ θα επιλέξει την τεχνική μέθοδο των reverse split ώστε να καθορίσει τις τιμές των αμκ των τραπεζών.
3)Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί το πλαίσιο των κινήτρων λειτουργεί βραχυχρόνια αρνητικά στο ΧΑ και στις τράπεζες. Ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το είδος των κινήτρων που θα δοθούν ώστε να ανακεφαλαιοποιηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αναφέρει κυβερνητική πηγή.
Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη καθώς το υπουργείο Οικονομικών λόγω της προκήρυξης των εκλογών αποφάσισε να μεταθέσει την λήψη κρίσιμων αποφάσεων για μετά τις εκλογές. Η νέα κυβέρνηση καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανακοινώσεις θα πρέπει να υπάρξουν μεταξύ 21 και 22 Μαΐου
Γνωρίζοντας σε γενικές γραμμές το  ύψος ανακεφαλαιοποίησης κάθε τράπεζας και επιχειρώντας να πείσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι είναι η τελευταία αμκ το επόμενο στάδιο είναι ο τελικός καθορισμός των κινήτρων.
Τα κίνητρα θα ανακοινωθούν περί τις 21 με 22 Μαΐου στις τράπεζες.
Τα warrants ή put options θα είναι 3 ή 4 ενώ οι τραπεζίτες ζητούν 5.
Τα CoCos θα είναι 15% αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει δεκτό και το 20%.
Ο αναβαλλόμενος φόρος θα περάσει που σημαίνει κέρδος για τις τράπεζες περί τα 4 με 4,2 δις ευρώ.
Ζήτημα παραμένει ο διαχωρισμός μεταξύ αποτιμητικών ζημιών (Blackrock και νέα ομόλογα) και ζημιών από το PSI+)
4)Η εκλογική αναμέτρηση και ειδικά τα αποτελέσματα αναμένεται να επιδράσουν καίρια στον τραπεζικό κλάδο.
Αν υπάρξει ισχνή πλειοψηφία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, αν υπάρξει έντονος κατακερματισμός του κοινοβουλίου τότε είναι βέβαιο ότι καμία απόφαση δεν θα παρθεί που είναι πρακτικά ευνοϊκή για τις τράπεζες.
Συν τοις άλλοις μια αδύναμη κυβέρνηση μετεκλογικά θα αποτελέσει την χειρότερη εξέλιξη για το ΧΑ.
Αν υπάρξει αδύναμο κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές το ΧΑ θα υποχωρήσει μεταξύ 500-550 μονάδων.
5) Μια παράμετρος άκρως σημαντική είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο μέτοχος το ΤΧΣ. Κινδυνεύει να χάσει τα κεφάλαια που θα επενδύσει στις τράπεζες;
Γιατί ενώ θα διατεθούν έως 50 δις ευρώ το ΤΧΣ θα έχει την δυνατότητα να επανακτήσει μόλις 16 δις ευρώ; Η παραδοχή αυτή δεν είναι αυθαίρετη αλλά αποτελεί εκτίμηση του ΔΝΤ.
Για να χάσει το ΤΧΣ το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες χρηματιστηριακά τουλάχιστον θα έχουν καταποντιστεί.

Το συμπέρασμα

Το τραπεζικό σύστημα και οι μετοχές τους «μπαίνουν» σε περιπέτειες

Πόσα κεφάλαια θα χρειαστεί να «διαθέτουν» οι μέτοχοι των τραπεζών;

 

Ποσά σε εκατ ευρώ

Τράπεζες Συμμετοχή 10% + Κεφάλαια που πρέπει να καταβληθούν με 4 warrants Αποπληρωμή στο μέλλον περιλαμβάνονται τα warrants, προνομιούχες μετοχές
Εθνική 700 + 2.800 7.500
Alpha 230 + 920 2.600
Eurobank 420 + 1.680 4.750
Πειραιώς 530 + 2.100 5.250
Κύπρου
Μarfin
ATE 4.000
TT 2.400
Attica 100-280
Σύνολο 1.880 + 7.500 26.700

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>