Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τράπεζες: Κλειστές οι «κάνουλες» του δανεισμού

Κλειστές  παραμένουν οι «κάνουλες» της χρηματοδότησης από  τις   τράπεζες σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ,καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε -3,3% τον Ιανουάριο του 2012 (Δεκέμβριος 2011: -3,1%).

Βεβαίως, οι τράπεζες δεν δανείζουν όχι γιατί δεν  θέλουν, αλλά διότι λείπουν σημαντικά  κεφάλαια από τις καταθέσεις, όπως φαίνεται και από τα επιτόκια που προσφέρονται στις προθεσμιακές. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες  τράπεζες φθάνουν να δίνουν επιτόκια έως 4-4,20% ενώ οι μικρότερες τράπεζες δίνουν επιτόκια 5% – και μερικές φορές υψηλότερα.

Συνολικά, τον Ιανουάριο του 2012, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 407 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 150 εκατ. ευρώ).  Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2012 ήταν θετική κατά 206 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2011: θετική καθαρή ροή 160 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -1,9% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -2,6% από  -1,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου  ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, αυξήθηκε σημαντικά σε 10,5% από -5,2% τον προηγούμενο μήνα.

www.protothema.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>