Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Υποβάθμιση της Γαλλίας, Αυστρίας, Βρετανίας!

Η Moody’s υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική της οικονομίας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Αυστρίας, ενώ υποβάθμισε και την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Μάλτας.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>