Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Υπό χρεοκοπία η Alex Pak

Aίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης, στο πλαίσιο του άρθρου 99, για προστασία από τους πιστωτές, υπέβαλε η αλυσίδα καταστημάτων Alex Pak.

Oπως γνωστοποίησε η διοίκησή της, την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 11 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά την περίοδο της κρίσης, την τελευταία τριετία έγιναν αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 5,6 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει τις δυσμενείς εξελίξεις για την εταιρεία αφενός στην κρίση, αφετέρου στις «απαράδεκτες πράξεις μικρής μερίδας προμηθευτών, οι οποίοι προείσπραξαν και προσφράγισαν μεταχρονολογημένες επιταγές της εταιρείας πριν τη λήξη τους».

Η αίτηση για το άρθρο είναι, κατά τη διοίκηση, χωρίς σκοπιμότητα και αποτελεί μία αναγκαστική κίνηση άμυνας και ανασύνταξης δυνάμεων και τα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσει η επιχειρηματική πορεία των 40 περίπου ετών της εταιρείας.

www.sofokleousin.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>