Φθηνά ΙΧ με πινακίδες Βουλγαρίας…

Μέχρι πρότινος οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας ήταν γνωστό πως μεταβαίνουν σε γειτονικές χώρες για να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους εξαιτίας της χαμηλότερης τιμής που διατίθενται τα ..

καύσιμα. Ωστόσο σήμερα το κόστος χρήσης των αυτοκινήτων αλλά και η υψηλή τιμή απόκτησης εξαιτίας κυρίως του φόρου πολυτελείας έχει οδηγήσει περισσότερους από 3.000 έλληνες να ιδρύουν “εταιρείες” στη Βουλγαρία…

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες η ίδρυση της προσωπικής τους εταιρείας στη Βουλγαρία πραγματοποιείται σε μόλις 10 ημέρες ενώ το ελάχιστο απαιτούμενο από το Νόμο εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι μόλις 2 λέβα δηλαδή 1 ευρώ!

Ο αριθμός των αιτήσεων από Ελληνες συνεχώς αυξάνεται και όπως επισημαίνουν στην “Η” επιχειρηματίες από τη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότεροι που ιδρύουν εταιρεία στη γειτονική χώρα το κάνουν για να ξεφύγουν από τη δαγκάνα των τεκμηρίων ή να διατηρήσουν το ΙΧ τους με χαμηλό κόστος ενώ υπάρχουν και κάποιοι που αποκτούν αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες μετά τη σύσταση της εταιρείας τους. Αλλωστε το κόστος διατήρησης της εταιρείας είναι πολύ χαμηλό ενώ το πρόβλημα με τα τελωνειακές Αρχές δεν υφίσταται καθώς οι επιχειρηματίες πηγαινοέρχονται συνεχώς από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βουλγαρία για “δουλειές”, ψώνια ή προμήθεια καυσίμων…

Ωστόσο πέραν των αυτοκινήτων οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία μπορούν να μεταβιβάσουν και τα ακίνητά τους στην εταιρεία τους έχοντας σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οσον αφορά στις διαδικασίες έχουν συσταθεί πάρα πολλές εταιρείες οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας με το ανάλογο αντίτιμο βέβαια το οποίο κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 ευρώ.

Ειδικότερα για τη σύσταση εταιρείας το νομικό κείμενο και η εγγραφή της χρεώνεται από 500 έως 850 ευρώ ενώ το Πιστοποιητικό για ενδοκοινοτικές συναλλαγές υπολογίζεται σε 300 έως 450 ευρώ. Η ετήσια νομική ανανέωση της εταιρείας κοστίζει από 150 έως 200 ευρώ ενώ παρέχεται και λογιστική στήριξη με μόλις 50 ευρώ. Το ετήσιο κόστος παροχής έδρας στοιχίζει από 50 έως 100 ευρώ. Αν η εταιρεία είναι θυγατρική ξένης εταιρείας το νομικό κείμενο καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κοστίζουν από 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Τέλος η έκδοση μόνιμης κατοικίας και η κάρτα Παραμονής εκδίδεται κατόπιν συμφωνίας…

 

Σύσταση Εταιρειών

Η ίδρυση – σύσταση νέας εταιρείας στη Βουλγαρία, διαρκεί από 2 εβδομάδες. Οι υπηρεσίες των εταιρειών που αναλαμβάνουν την ίδρυσή τους στη γειτονική χώρα περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες καταχωρίσεις και τις εγγραφές, που επιτρέπουν στη νεοσυσταθείσα εταιρεία να είναι έτοιμη να ξεκινήσει την επιχείρησή της. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και η καταχώρηση στο Μητρώο BULSTAT και στο Εθνικό Οργανισμό Εσόδων.

Η ελάχιστη απαιτούμενη, από τον Νόμο, εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 2 λέβα (ευρώ 1). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ένα αυθαίρετο όνομα για την επιχείρησή τιους, εφόσον το όνομα αυτό είναι ελεύθερο. Πάντως με την επιλογή κάποιου εναλλακτικού ονόματος εξοικονομείται χρόνος. Η βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί και με ένα μόνο μέτοχο, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας και ο διαχειριστής της. Η Εταιρεία δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση στη Βουλγαρία. Η διεύθυνση διοικήσεως μπορεί να μη συμπίπτει με την έδρα της εταιρίας.

 

Αυτοκίνητα – Ακίνητα

Η απόκτηση αυτοκινήτου είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό η κυκλοφορία του μέσα στα όρια της ΕΕ. Για Έλληνες υπηκόους θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ειδικοί έλεγχοι στην Ελλάδα γι’ αυτό συνίσταται η απόκτηση κάρτας μόνιμης παραμονής στην χώρα (εκδίδεται σε 3 εργάσιμες και απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος) για τα άτομα που έχουν δραστηριότητα στην Βουλγαρία ή εναλλακτικά να έχουν έγγραφα που αποδεικνύουν πραγματική παραμονή. Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν υφίσταται κανένας περιορισμός. Το αυτοκίνητο υπόκειται σε πενταετή απόσβεση στον ισολογισμό, ενώ για αυτοκίνητα S.U.V. με 5+1 θέσεις επιστρέφεται στην εταιρεία ολόκληρο το ΦΠΑ (20%) από την τιμή αγοράς. Το ΦΠΑ θεωρείται έξοδο για την εταιρεία και δεν επιστρέφεται για πενταθέσια αυτοκίνητα.

Το αυτοκίνητο απαιτεί ετήσιο έλεγχο, ασφάλιση, ετήσιο φόρο κυκλοφορίας. Όλα αυτά τα αναλαμβάνουν οι εταιρείες που ειδικεύονται στην ίδρυση εταιρειών στη γειτονική χώρα.

Αν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να αποκτήσει αυτοκίνητο από την Βουλγαρία, μπορεί να κάνει εισαγωγή και καταχώρηση νέου αυτοκινήτου, καταβάλλοντας ΦΠΑ και τα έξοδα εγγραφής. Για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν 6-μηνη χρήση σε άλλη χώρα δεν καταβάλλεται ΦΠΑ. Δασμός δεν υπάρχει στην Βουλγαρία από 1/1/2010.

Τα έξοδα κίνησης εκπίπτουν από τα έξοδα στον ισολογισμό της εταιρείας. Μόνο θα πρέπει να είναι γνωστό ότι υπάρχει παρακράτηση φόρου 10% επί των εξόδων η οποία στο τέλος του έτους συμψηφίζεται. Συγκεκριμένα για τιμολόγιο κίνησης 100 λέβα, θα πρέπει να καταβάλλεται προπληρωμένος φόρος ίσος με 10 λέβα. Αυτό το ποσό συμψηφίζεται στο τέλος της οικονομικής χρήσης του έτους. Δυνατότητα χρηματοδότησης ή leasing υφίσταται ακόμα και για νέα εταιρεία χωρίς αποδεδειγμένα εισοδήματα, αρκεί να καταβληθεί το 35% της αξίας του αυτοκινήτου. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την ίδρυση εταιρειών μπορούν να πραγματοποιήσουν και αυτή την διαδικασία, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Σε τέτοια περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση της εταιρείας χρονομίσθωσης προς τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Η απόκτηση ακινήτου είναι ελεύθερη σε εταιρείες και υπόκειται σε περιορισμούς στα φυσικά πρόσωπα. Μονοπρόσωπες ΕΠΕ μπορούν να έχουν ακίνητα σε πλήρη ιδιοκτησία.

Πάντως οι περισσότεροι Ελληνες προτιμούν να εξάγουν τα ΙΧ τους στη Βουλγαρία και κατόπιν να αποκτηθούν από την εταιρεία τους γλιτώνοντας έτσι τα Τέλη Ταξινόμησης, τα τεκμήρια διαβίωσης ενώ παράλληλα καταβάλλουν και χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μετά την ίδρυση της εταιρείας αποκτούν κάποιο πολυτελές μεταχειρισμένο ΙΧ (κυρίως πετρελαιοκίνητο ή sport μοντέλο επιδόσεων) έναντι λίγων χιλιάδων ευρώ το οποίο κυκλοφορούν νομότυπα και στην Ελλάδα…

Το ίδιο γίνεται και με τα ακίνητα στα οποία γλιτώνουν το τεκμήριο αλλά και διάφορους άλλους φόρους.

 

Τοποθετήσεις υγραερίου στα ΙΧ

Πολλοί είναι οι καταναλωτές κυρίως της Βορείου Ελλάδος που καταφεύγουν στην γειτονική χώρα Βουλγαρία προκειμένουν να τοποθετήσουν στα ΙΧ τους συσκευές υγραεριοκίνησης με κόστος πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες σε απόσταση μόλις 50 χλμ. Από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα τα κιτ της μετατροπής στοιχίζουν από 350 έως και 600 ευρώ ενώ παράλληλα τα συνεργεία δίνουν εγγύηση και πιστοποιητικό για τα ΚΤΕΟ!

 

Από το εξειδικευμένο yourcar.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Φθηνά ΙΧ με πινακίδες Βουλγαρίας…

 • 26/04/2012, 00:26
  Permalink

  Άλλη μια πατέντα που μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι χωρίς να φαίνεται στο όνομά του..

  Σχολιάστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

 1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
 2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
 3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
 4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.