Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Φορομπλόκο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων

ληρώστε πρώτα όσα χρωστάτε και μόνο τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταβίβαση των ακινήτων σας λέει το υπουργείο Οικονομικών που προχωρά σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου 3943/2011.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Γ. Καπελέρη δίνονται οδηγίες στις εφορίες και τα τελωνεία κατά την έκδοση βεβαιώσεων οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με τις οποίες από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές.

Μάλιστα ακόμα και αυτές οι βεβαιώσεις οφειλής εκδίδονται εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας.

Οι βεβαιώσεις οφειλής επισυνάπτονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη μεταβίβασης οφείλει να αποδώσει τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις ποσά οφειλής, επιμεριστικά στις εκδούσες τη βεβαίωση υπηρεσίες (εφορίες ή τελωνεία) εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου.

www.euro2day.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>