Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Έρχονται χιλιάδες απολύσεις

Η πρόβλεψη είναι των ίδιων των εργοδοτών που απάντησαν στην έρευνα της Manpower. Μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 60% να εκτιμά πως δεν θα μειωθεί, τουλάχιστον το επόμενο τρίμηνο, ο αριθμός των απασχολούμενων, υπάρχει όμως ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό, 22% που αναμένει μείωση του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούν. Με λίγα λόγια εκτιμούν ότι θα κάνουν απολύσεις.
Η μεγαλύτερη κάμψη της απασχόλησης αναμένεται να σημειωθεί στον τομέα των Κατασκευών, όπου ο Δείκτης της Έρευνας διαμορφώνεται στο -25%, ενώ στον κλάδο του Εμπορίου αναμένεται κάμψη της τάξης του 23%.

Σημαντικά εξασθενημένο αναμένεται το κλίμα και στον τομέα της Μεταποίησης, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -17% και στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας, Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις όπου ο Δείκτης διαμορφώνεται στο -15%. Στον Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -13%.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η περιφέρεια και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε -9%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι εργοδότες αναφέρουν Προοπτικές της τάξης του -11%.

newsit.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>