Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

«Έχασαν» και επισήμως το ΑΑΑ οι Γαλλία και Αυστρία

Ο Οίκος S&P υποβάθμισε εννέα χώρες

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας και της Αυστρίας, κατά μία βαθμίδα στο ΑΑ+, προχώρησε ο οίκος Standard and Poor’s, με αποτελέσματα να χάσουν το «τριπλό Α». Οι προοπτικές της γαλλικής οικονομίας χαρακτηρίζονται αρνητικές».Επίσης, ο οίκος υποβάθμισε την Ισπανία και την Ιταλία κατά δύο βαθμίδες από ΑΑ- σε Α και από Α σε ΒΒΒ+, αντίστοιχα. Ωστόσο, επιβεβαιώνει το 3Α της Φιλανδίας, χαρακτηρίζοντας, όμως, τις προοπτικές ως «αρνητικές». Ομοίως, την άριστη αξιολόγηση «κρατά» η Γερμανία, με προοπτικές «σταθερές».

Παράλληλα, τοποθετεί στην κατηγορία «σκουπίδια» Μάλτα, Πορτογαλία και Κύπρο. Η Ιρλανδία διατηρεί την αξιολόγησή της, αλλά με αρνητικές προοπτικές. Όσον αναφορά το Βέλγιο και την Εσθονία οι προοπτικές χαρακτηρίζονται «σταθερές» και δεν αναθεωρεί την αξιολόγησή τους.

Οι φήμες και οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, αφού το πρωί κυβερνητικές πηγές της Ευρωζώνης δήλωναν στα διεθνή πρακτορεία πως εντός της ημέρας ο οίκος θα προβεί σε υποβάθμιση κάποιων χωρών της ένωσης. Οι αναλυτές, ως συνέπεια των εν λόγω υποβαθμίσεων, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού EFSF.

Υπενθυμίζεται πως το Δεκέμβριο, ο S&P’s είχε τοποθετήσει την αξιολόγηση των 15 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης, υπό παρακολούθηση με αρνητική προοπτική και ανέφερε ότι οι «συστημικές πιέσεις» εντείνονταν. Μάλιστα, ο S&P’s είχε προειδοποιήσει ότι ήταν πιθανό να υποβαθμίσει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

2 Σχόλια «Έχασαν» και επισήμως το ΑΑΑ οι Γαλλία και Αυστρία

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>