Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αδιαφορία των εισπρακτικών εταιρειών για το κυνήγι των φορο-οφειλετών

Του Σπύρου Δημητρέλη

Το μέτρο διαφημίστηκε από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και ήταν και σύμφωνο με τη γενικευμένη αντίληψη ότι οι ιδιώτες κάνουν καλύτερα τη δουλειά από το δημόσιο. Ωστόσο, ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη της εφαρμογής του τα αποτελέσματά του είναι πενιχρά, αν όχι μηδενικά.

Για την εμπλοκή των ιδιωτών στο κυνήγι των οφειλετών του δημοσίου ο λόγος η οποία σε καμιά περίπτωση δεν έφερε τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν οι εμπνευστές του μέτρου. Και αυτό επειδή επί της ουσίας δεν ενεπλάκησαν ποτέ αφού η αμοιβή που τους προσέφερε το υπουργείο Οικονομικών ήταν, όπως αποδείχθηκε από τη μηδενική συμμετοχή τους, μη συμφέρουσα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το καλοκαίρι του 2011 η τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είχε ανακοινώσει ότι θα εμπλακούν στο κυνήγι των οφειλετών του δημοσίου ιδιώτες και συγκεκριμένα ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία. Στα μέσα Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση που όριζε τον τρόπο με τον οποίο θα δραστηριοποιούνταν οι ιδιώτες.  Ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία θα αναλάμβαναν υποθέσεις οφειλετών του δημοσίου με χρέος άνω των 150.000 ευρώ τις οποίες θα υποδείκνυαν οι φορολογικές υπηρεσίες. Η δουλειά των ιδιωτών θα ήταν να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών για τη διασφάλιση της οφειλής ή συνυπόχρεων για την οφειλή και η υπόδειξη νομικών ενεργειών προς τις φορολογικές αρχές προκειμένου να εισπραχθεί μέρος ή το σύνολο του χρέους. Η αμοιβή των ιδιωτών θα ήταν 200 ευρώ εφόσον δεν εντόπιζαν περιουσιακά στοιχεία ή συνυπόχρεους της οφειλής  ή διαπίστωναν ότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής. Η αμοιβή για μια υπόθεση θα ήταν 500 ευρώ εφόσον αυτή «περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, πλην όμως παρέχονται στην υπηρεσία πληροφορίες χρήσιμες κατά τη διεξαγωγή μελλοντικών ελέγχων και την περαιτέρω επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων που θα προκύψουν συνεπεία αυτών». Η αμοιβή για μια υπόθεση διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ εφόσον από τις έρευνες των ιδιωτών προέκυψε εισπρακτικό αποτέλεσμα η διασφαλίστηκε πλήρως η οφειλή (υποθηκεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία, κατασχέθηκαν εισοδήματα κλπ).

Η αποτυχία του μέτρου της εμπλοκής των ιδιωτών, σύμφωνα με ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οφείλεται στις πολύ χαμηλές αμοιβές που τους προσφέρθηκαν. Με την ανακοίνωση της σχετικής διαδικασίας υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον κυρίως από δικηγορικά γραφεία. Διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις που θα αναλάμβαναν δεν θα έφερναν κανένα εισπρακτικό αποτέλεσμα και θα οδηγούσαν, μετά από δαπανηρές και χρονοβόρες έρευνες για περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών (π.χ. σε υποθηκοφυλάκεια)  σε αμοιβή μόλις 200 ευρώ.

www.capital.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>