Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αλλάζουν όλα για παλαιά και νέα στεγαστικά δάνεια – όλες οι αλλαγές

Αφού δημιουργήθηκαν και έσκασαν οι «φούσκες» στην κτηματαγορά, αφού το φαινόμενο των κόκκινων δανείων έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις και αφού δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν να χρωστούν περισσότερα χρήματα από όσα αξίζει το ακίνητό τους, οι αρχές εντός και εκτός Ελλάδας αποφασίζουν , έστω και εκ των υστέρων, να λάβουν μέτρα για τη «θωράκιση» των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Δείτε όλα τα μέτρα που προωθούνται.

Με το ποσοστό των κόκκινων δανείων να έχει αναρριχηθεί ήδη στο 25% και το ενδεχόμενο να αρθεί η απαγόρευση πλειστηριασμών στο τέλος του χρόνου να είναι ανοικτό, οι ρυθμίσεις για τους υφιστάμενους δανειολήπτες έχουν ξεχωριστή σημασία. Στην έκθεσή της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει γίνει με την ελληνική πλευρά για το θέμα αυτό. Το πακέτο της συμφωνίας, περιλαμβάνει την αλλαγή του νόμου Κατσέλη αλλά και τη θέσπιση της 4ετούς περιόδου χάριτος για όσους βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Η έκθεση, προαναγγέλλει ενεργοποίηση των αλλαγών από τον Ιούνιο. Οι αλλαγές αυτές, όπως έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές μέχρι τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος, έχουν ως εξής:

Α. Η περίοδος χάριτος

Χορήγηση περιόδου χάριτος 48 μηνών σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.

Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.

Ειδικότερα:

Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως €15.000 το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),

άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως € 25.000 και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα.

Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά €5.000 (δηλαδή έως €30.000 ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Β. Οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη

Για τον νόμο Κατσέλη, το υπουργείο έχει εξαγγείλει τις ακόλουθες αλλαγές:

Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.

Σε συνεργασία με το Υπ. Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως.

Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.

Γ. Τι αλλάζει για τα καινούργια δάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθεί κοινοτική οδηγία για τους δανειολήπτες η οποία θα έχει καθολική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την οδηγία, θα επιχειρηθεί να μπει μια τάξη στη διαδικασία χορήγησης των δανείων έτσι ώστε ο δανειολήπτης να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του. Η οδηγία θα προβλέπει:

Οι προσφορές των τραπεζών για το στεγαστικό δάνειο, θα έχουν ενιαία «τυποποιημένη» μορφή ώστε να είναι εύκολο για τον υποψήφιο δανειολήπτη να κάνει σύγκριση από τράπεζα σε τράπεζα.

Θα είναι υποχρεωτικό για την τράπεζα να προειδοποιεί τους δανειολήπτες για το ρίσκο που αναλαμβάνουν. Οι κυριότερες πηγές ρίσκου, είναι η αύξηση του επιτοκίου όταν αυτό είναι κυμαινόμενο αλλά και ο συναλλαγματικός κίνδυνος όταν το δάνειο χορηγείται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό που έχει η χώρα (π.χ σε ελβετικό φράγκο και όχι σε ευρώ)

Το εισόδημα του υποψήφιου δανειολήπτη θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους του δανείου που θα χορηγηθεί. Η εφαρμογή του κανόνα τύπου «δεν χορηγείται δάνειο εφόσον η δόση υπερβαίνει το 40% του μηνιαίου εισοδήματος» θα είναι υποχρεωτική.

Ο δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειό του (αυτό συμβαίνει και σήμερα και μάλιστα χωρίς κόστος εφόσον το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο). Οι χώρες-μέλη θα αποφασίζουν τι είδους αποζημίωση θα δικαιούνται οι τράπεζες σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής.

Η αποτίμηση των ακινήτων, θα πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων

Δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης τουλάχιστον μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Θα θεσπιστούν κανόνες για τη διαφήμιση των στεγαστικών δανείων

Θα είναι εφικτή η διάθεση «πακέτου» υπηρεσιών από την πλευρά της τράπεζας (π.χ ασφάλιση ζωής μαζί με το στεγαστικό σε ευνοϊκότερη τιμή για τον δανειολήπτη) έτσι ώστε ο πελάτης να εξασφαλίζει εκπτώσεις.

fpress.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

8 Σχόλια Αλλάζουν όλα για παλαιά και νέα στεγαστικά δάνεια – όλες οι αλλαγές

 • PA

  Oπως φαινεται οι προεξαρχοντες τυραννοι της ζωης μας, δηλαδη οι τραπεζες και η εφορια, αρχιζουν και καταλαβαινουν μια βασικη αρχη … οτι δεν δυναται ο πολιτης να ειναι και δανειοληπτης και φορολογουμενος ταυτοχρονα σε περιοδο βαθειας κρισης.
  Αποφασισαν λοιπον να μαλακωσουν τη σταση τους απο τραπεζικης πλευρας για να διοχετευθει η οποια ρευστοτητα εχει μεινει εκει εξω τελος παντων προς την εφορια … ετσι ωστε οι κυβερνωντες να εχουν προσωπο στην Τροικα και η Τροικα με τη σειρα της στους λαους της ΕΕ. Η ρευστοτητα των τραπεζων αλλωστε καλυπτεται με εγγυησεις δημοσιου.
   
  Τωρα, αν ειναι να καταλαβουμε και εμεις απο την πλευρα μας μια βασικη αρχη μετα απο ολα αυτα … ειναι οτι οσο δεν πληρωνουμε τραπεζες και εφορια τοσο αυτοι οι ανθρωποφαγοι τυραννοι θα χανουν δοντια και δεν θα μπορουν να δαγκασουν στο τελος.

  • DANEIOPLHKTOS

   ΟΙ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΦΙΛΕ ΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ. ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΟΝΑΕΙ. Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ….ΑΣ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΛΟΙ. ΕΓΩ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ….

   • Άρης

    Συμφωνώ .
    Το αυτό λοιπόν κι εγώ .
    Παρών !
     

   • PA

    – Αδερφε μου συναγωνιστη μακαρι να υπαρξει καθολικη σταση πληρωμων αλλα δυστυχως δεν το βλεπω. Μεγαλη μεριδα του λαου δεν θα πληρωσει μονο οταν δεν εχει λεφτα με λιγα λογια.
    – Αυτο το σαιτ επρεπε να εχει εκατονταδες χιλιαδες μελη στον τριτο χρονο της ζωης του και ομως ειμαστε μονο χιλιοι. Ειναι φανερο οτι ο λαος πλεον ειναι αδιαφορος για πολιτικη και οικονομια διοτι κουραστηκε και αντιλαμβανεται οτι δεν αλλαζει το πραμα οσο και να ασχοληθει.
    – Παντα θα υπαρχουν τα ανθρωπακια της διπλανης πορτας που θα ψηφιζουν τρομοκρατημενα την “ασφαλεια τους” και θα χαλανε το εργο. Αν αλλαξει κατι θα αλλαξει μονο αν φτασουμε ως κοινωνια να ειμαστε εξαθλιωμενοι κατα 80%. Βεβαια … και παλι παιζουν τα ανθρωπακια της διπλανης πορτας διοτι αν τους ριξει το αφεντικο ενα παξιμαδι … στον αερα θα το πιασουν και θα σε πουλησουν αμεσως.
    – Αποψη μου ειναι οτι σε λιγο καιρο θα δουμε πολλα γιατι οι ηδη εξαθλιωμενοι δεν θα εχουν την πολυτελεια να ανεχθουν για αλλη μια φορα τις επιλογες των βολεμενων που συνεχιζουν να ειναι περισσοτεροι. Οψομεθα.
     

 • Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  …………Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού……..
  ΩΡΑΙΑ ΣΑΪΝΙΑ, ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΧΩ Μ-Η-Δ-Ε-Ν τί θα πληρώσω;;;;;;;;
  Επίσης, ωρέ σαϊνια……… λέτε: ………..Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος…….
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ: Οι μή επιδοτούμενοι άνεργοι που ΔΕΝ έχουν και κανένα εισόδημα πλην βοήθειας για φαγητό από συγγενείς, γνωστούς και φίλους ΠΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ;;;;;;

 • Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ….
  ……Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως.
  ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΕΡΩΤΑ: Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 36% των δανειλοληπτών προ κατάθεσης αιτήματος υπαγωγής στο Ν Κατσέλη έδινε μηνιαίες δόσεις σε συνδυασμό προϊόντων τουλάχιστον 1800.00 ευρώ και πολλοί από αυτούς είναι ΑΔΕΚΑΡΟΙ πια. Πώς να βρουν λεφτά (έστω κι αν πράγματι εκ πρώτης όψης δεν είναι πολλά τα όσα διαφαίνεται να προτείνονται); ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ! Τί ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ;;;

  • DANEIOPLHKTOS

   ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΄΄ΜΙΚΡΗ” ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΥΤΟ ΜΑΛΛΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ. ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΧΡΟΝΙΑ, ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΕΜΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΑΡΑ??????…….

   • DANEIOPLHKTOS

    ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΟΠΟΤΕ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΜΙΚΡΗ ΔΟΣΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ”ΑΡΠΑΞΟΥΝ” ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΟΣΟ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ…..ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>