Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αλλαγή ώρας

Και για όσους ξύπνησαν τώρα, θυμίζουμε την αλλαγή ώρας, σε χειμερινή.

Αν δεν το κάνατε ήδη, γυρίστε τα ρολόγια μια ώρα πίσω.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>