Αναστολή καταβολής χρεολυσίων ενήμερων οφειλετών

Τελευταία ενημέρωση την 19 Μαρ 2020 — 09:10

Για να είμαστε τεχνικά ακριβείς :

Η αναστολή καταβολής χρεολυσίων ενήμερων οφειλετών, αποτελεί μέτρο προστασίας του Τραπεζικού Ισολογισμού και ουχί κοινωνική ή άλλου είδους πρόνοια. 

Καλό είναι να μην παίζουμε με τις λέξεις, επειδή ο κοσμάκης δεν σκαμπάζει.

Ναι, θεμιτή η προστασία των Τραπεζικών Ισολογισμών, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο κάποιου άλλου είδους μέριμνας  ή στήριξης κοινωνικών ομάδων ή παραγόντων της πραγματικής οικονομίας. 

Απάντηση