Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ανεφοδιασμός ΑΤΜ

Στην πόλη μου, αυτή τη στιγμή, χρηματαποστολές ανεφοδιάζουν τα ΑΤΜ. Και ο κόσμος που περιμένει, δεν σηκώνει μεγάλα ποσά, αλλά 100-200 ευρώ, όσα δηλαδή χρειάζεται για να καλύψει τις συνήθεις ανάγκες του.

Τζάμπα πανικός!


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>