Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αυστηρότερη νομοθεσία για τις τράπεζες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ένωση επιδιώκει τη θωράκιση του τραπεζικού τομέα προκειμένου αυτός να γίνει ανθεκτικότερος στους χρηματοοικονομικούς κλυδωνισμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθεί τη θέσπιση νέας νομοθεσίας (κανονισμού και οδηγίας) για αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι προτάσεις (κανονισμού και οδηγίας), για τις οποίες υπήρξε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 15 Μαΐου, θα προσδώσουν στο δίκαιο της ΕΕ μία ολοκληρωμένη δέσμη διεθνών προτύπων, τα οποία είναι γνωστά ως συμφωνία Βασιλεία III.

Εκτιμάται ότι η ΕΕ θα αποτελέσει με αυτό τον τρόπο τον πρώτο χώρο στον κόσμο που θα έχει θεσπίσει τα μέτρα που επεξεργάστηκε η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και επικύρωσαν οι ηγέτες της G20 το 2010. Ενώ οι συμφωνίες της Βασιλείας επικεντρώνονται μόνο σε περίπου 120 «τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα», η νομοθεσία της ΕΕ θα εφαρμοσθεί σε όλες (σε 8.300) τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Εκτός από την αύξηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με τη νέα νομοθεσία οι τράπεζες θα μπορούν να διαχειρίζονται τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να απορροφούν κλυδωνισμούς όπως αυτοί των τελευταίων ετών. Παράλληλα, θα συντελέσουν στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζοντας ότι οι πιστώσεις θα εξακολουθήσουν να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία και εισάγοντας τους εναρμονισμένους κανόνες που απαιτεί η ενιαία αγορά.

Το Συμβούλιο θα προχωρήσει σε συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό η νέα δέσμη μέτρων να έχει εγκριθεί έως το τέλος Ιουνίου 2012, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

[sc:Πηγή id=”http://www.express.gr/news/finance/607391oz_20120529607391.php3″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>