Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Αύξηση 18% στα προ φόρων κέρδη της Πειραιώς

Διαμορφώθηκαν στα 217 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012

Αύξηση 18% κατέγραψαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012 τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε ετήσια βάση. Ανήλθαν σε 217 εκατ. ευρώ, έναντι 183 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2011.

Τα έξοδα προβλέψεων δανείων και λοιπών απαιτήσεων αυξήθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 78% στα 296 εκατ. ευρώ, λόγω της επιδεινώσεως των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, εξέλιξις που οδήγησε το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου σε ζημιές 80 εκατ. ευρώ.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 298 εκατ. ευρώ, λόγω της αναγνώρισης του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου που σχετίζεται με το PSΙ.

Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε 392 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4% ετησίως. Η μείωση του λειτουργικού κόστους ανήλθε στο 11% ετησίως, ενώ η υποχώρηση των δαπανών στην Ελλάδα έφτασε το 11% ετησίως, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 18%. Το ενεργητικό του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε σε 47,5 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 16% σε ετήσια βάση.

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 35,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 20,9 δισ. ευρώ, υπέχοντας κατά 6%.

Σχολάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Η εθελοντική συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στη διαγραφή μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους (PSI) δημιούργησε τις προϋποθέσεις καλύτερης αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Οι τράπεζες, εξ αυτού του λόγου, υπέστησαν πολύ σοβαρές κεφαλαιακές απώλειες. Με την καταβολή των 18 δισ. ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) αποκαθίσταται μέρος των ζημιών αυτών και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται στο απαιτούμενο εποπτικά επίπεδο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη θωράκιση της φερεγγυότητας του πιστωτικού μας συστήματος. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, με την καταβολή των 4,7 δισ. ευρώ από το ΕΤΧΣ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται το Μάρτιο του 2012 στο 9,0% (pro-forma)».

Από την πλευρά του ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς επεσήμανε: «Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του πρώτου τριμήνου 2012 του Ομίλου Πειραιώς σημείωσαν ετήσια άνοδο 4%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8% ετησίως (ή 11% σε συγκρίσιμη βάση), διαμορφώνοντας τα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 217 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 18%. Το έξοδο προβλέψεων δανείων και λοιπών απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 78% ετησίως στα 296 εκατ. ευρώ λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα (ΑΕΠ -6,2%) διαμορφώνοντας τα προ φόρων αποτελέσματα σε ζημία 80 εκατ. ευρώ. Με την αναγνώριση του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου εσόδου που σχετίζεται με το PSI, τα καθαρά αποτελέσματα του 1ου 3μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδος 298 εκατ. ευρώ».

[sc:Πηγή id=”http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/359735/auxisi-18-sta-pro-foron-kerdi-tis-peiraios/” ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>