Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Γονατίζουν» τα νοικοκυριά από το υψηλό κόστος ζωής

Βάσει των υπολογισμών του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού ανέβηκε στα 2.321,57 ευρώ, το Δεκέμβριο του 2011, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2001, που κόστιζε 1.692,14 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι εξής κατηγορίες: Τα Αλκοολούχα ποτά και καπνός 77%, η Στέγαση 70% και οι Μεταφορές 49%.

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού:

 • Για διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ανήλθαν, το Δεκέμβριο του 2011, στα 364,01 ευρώ, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2001, που ήταν 84,90 ευρώ, αύξηση της τάξης του 28%.
 • Για αλκοολούχα ποτά και καπνό, ήταν 37,61 ευρώ παραπάνω (αύξηση 77%).
 • Για ένδυση και υπόδηση, το Δεκέμβριο του 2011, διαμορφώθηκαν στα 186,70 ευρώ, σε σχέση με τα 143,62 ευρώ του Δεκεμβρίου του 2001.
 • Για στέγαση, στα 295,70 ευρώ, σε σύγκριση με τα 173,95 ευρώ.
 • Για διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, δαπανήθηκαν 154,78 ευρώ, σε σχέση με τα 129,82 ευρώ.
 • Για την Υγεία, ξόδεψε 143,44 ευρώ, σε σύγκριση με τα 107,39 ευρώ.
 • Για Μεταφορές, δαπανήθηκαν 348,39 ευρώ έναντι 233,38 ευρώ.
 • Για Επικοινωνίες, ξόδεψε 97,48 ευρώ, σε σύγκριση με τα 108,57 ευρώ.
 • Για Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, ξόδεψε 102,77 ευρώ, σε σύγκριση με τα 86,70 ευρώ.
 • Για εκπαίδευση, δαπανήθηκαν 65,57 ευρώ, σε σύγκριση με τα 47,69 ευρώ.
 • Για ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, δαπανήθηκαν 246,50 ευρώ, σε σχέση με τα 171,46 ευρώ.
 • Για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ξόδεψε 231,84 ευρώ, σε σύγκριση με τα 172,12 ευρώ.

 

Πηγή

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>