Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Δεύτερος γύρος επιστολών για 800.000 «κόκκινα» δάνεια

Μέτρια χαρακτηρίζεται η ανταπόκριση των δανειοληπτών στις επιστολές – ειδοποιητήρια που έλαβαν από τις τράπεζες, οι οποίες καλούν σε συνεννόηση για ρύθμιση των καθυστερούμενων δανείων. Η εορταστική περίοδος αλλά και η έλλειψη ενημέρωσης για τη διαδικασία και τις συνέπειές της φαίνεται να δικαιολογεί σε αυτή τη φάση την περιορισμένη ανταπόκριση, αλλά στην επόμενη επιστολή το «μήνυμα» θα είναι περισσότερο σαφές και θα τονίζει με μεγαλύτερη έμφαση τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης ως μη συνεργάσιμος.

Οι περίπου 800.000 επιστολές της πρώτης φάσης αφορούν αρκετά λιγότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οφειλές σε περισσότερες της μίας τραπεζών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του κώδικα εστάλησαν ως τις 31 Δεκεμβρίου επιστολές για δάνεια που ήταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έως τις 15 Δεκεμβρίου. Εφεξής για κάθε δάνειο που συμπληρώνει τις 90 ημέρες σε καθυστέρηση, ο δανειολήπτης θα λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση μέσα στις επόμενες 15 ημερολογιακές ημέρες.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>