Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Δυο δισεκατομμύρια ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές

Tο 2011 οι ακάλυπτες επιταγές άγγιξαν το ποσό των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ συγκριτικά με 1,8 δισ. το 2010.

Σε τεμάχια έφθασαν τα 178.412 σε σχέση με 195.338, το 2010.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τειρεσίας Α.Ε., τον Δεκέμβριο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε τεμάχια σε 13.419 και σε ποσά σε 139,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 5,37% και 15,7% αντίστοιχα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 σημείωσαν επίσης μείωση 21,6% σε τεμάχια και 11,9% σε ποσά.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

1 comment to Δυο δισεκατομμύρια ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>