Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Εγκρίθηκε η εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από την τράπεζα Πειραιώς

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με την απόφαση, η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά…

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνεδρίασε σήμερα και, με ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, με δεδομένο ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>