Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Εκπτώσεις έως 30% για εξόφληση κάρτας!

Απίστευτες εκπτώσεις κάνουν ξένα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να αποχωρήσουν οριστικά από την Ελλάδα και ρευστοποιούν το ενεργητικό τους. Μεγάλη τράπεζα η οποία έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να μειώσει σημαντικά την εδώ παρουσία της (στην πραγματικότητα, θα κρατήσει απλώς ένα γραφείο αντιπροσώπευσης, όπως λέγεται) με επιστολές της προς τους πελάτες της, τους καλεί να αποπληρώσουν τα υπόλοιπα των καρτών τους, κάνοντας απίστευτες ευκολίες.

Για παράδειγμα, αν κάποιος οφείλει το συνολικό ποσό, τότε του γίνεται μια έκπτωση έως και 30% επί του συνόλου των χρεωστούμενων! Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι αυτή την τακτική την ακολουθούν και άλλοι οργανισμοί, ακόμα και ελληνικοί, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν καμία διάθεση αποχώρησης, αλλά θέλουν  να κλείνουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ανοικτά μέτωπά τους.

Οι ευκολίες πληρωμής, εννοείται, ότι είναι εξαιρετικά γενναίες και όταν και ο υπόχρεος έχει στη διάθεση του cash για να δώσει στην τράπεζα, που τόσο το έχει ανάγκη. Είναι προφανές ότι, λόγω της κρίσης, οι όροι του παιχνιδιού έχουν αλλάξει πλέον …

voria.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>