Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Επαχθέστεροι γίνονται οι όροι για κληρονομιές, γονικές παροχές

Του Στέλιου Κράλογλου

ΤΗ μείωση κατά 50% του αφορολόγητου ορίου που επιβάλλεται σε κληρονομιές και γονικές παροχές σχεδιάζει η κυβέρνηση, καθ’Α υπόδειξη της τρόικας, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα  από τις μεταβιβάσεις μικρών περιουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση που έχει κατατεθεί στο διάλογο για τη φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει  τη μείωση από τα 150.000 ευρώ στα 75.000 ευρώ του αφορολόγητου ορίου για γονικές παροχές και για κληρονομιές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλο.

Αντίστοιχα θα μειωθούν τα αφορολόγητα όρια των 30.000 ευρώ και 6.000 ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις κληρονομιών ή δωρεών ακίνητης περιουσίας, προς συγγενείς άλλων βαθμών (ανίψια, αδέλφια, εξαδέλφια κ.ά.).

Πρακτικά, με το νέο καθεστώς όσοι προχωρήσουν σε γονικές παροχές ή αποδεχθούν κληρονομιές από την 1-1-2013 θα υποστούν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αλλαγές όμως έρχονται και στους συντελεστές με τους οποίους θα φορολογούνται οι κληρονομιές και οι γονικές παροχές. Με βάση τις ισχύουσες σήμερα κλίμακες, για φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ ο φόρος γονικής παροχής ή κληρονομιάς ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ καθώς ο φορολογικός συντελεστής για την αξία από τα 150.000 ευρώ έως τα 300.000 είναι μόλις 1% (τα πρώτα 150.000 είναι αφορολόγητα). Επίσης, ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης των γονικών παροχών είναι 10%. Τα σχέδια υπουργείου Οικονομικών και τρόικας προβλέπουν αυξήσεις στους συντελεστές ώστε και με τη… βοήθεια των μειώσεων στα αφορολόγητα όρια να επιβαρυνθούν σημαντικά κυρίως όσοι αποκτούν με δωρεές, γονικές παροχές ή κληρονομιές ακίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει και κατάργηση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για τα αγροτεμάχια, τους αγρούς και τις λοιπές εκτός σχεδίων πόλεων εδαφικές εκτάσεις τις οποίες κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα. Εξετάζεται η επιβολή ενός ξεχωριστού φόρου σε όλες τις εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών, οι οποίες σήμερα δεν επιβαρύνονται με καμία φορολογία κατοχής ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος θα επιβάλλεται κλιμακωτά, ανάλογα με την αντικειμενική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο γης.

Παράλληλα προωθείται η ενοποίηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην κατοχή ακίνητης περιουσίας και εφαρμογή ενός επαχθέστερου ενιαίου φόρου. Το σχέδιο που ήδη έχει επεξεργαστεί η νέα κυβέρνηση προβλέπει από 1-1-2013 την αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, το οποίο επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. Το νέο ΕΤΑΚ θα έχει πολύ χαμηλό αφορολόγητο όριο, που δεν θα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Θα υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών, που μπορεί να φθάσουν και μέχρι το 2% ή 3%.

Οι νέες ρυθμίσεις στη φορολογία ακινήτων θα προωθηθούν για ψήφιση στη Βουλή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012, ενδεχομένως μαζί με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί.

www.express.gr