Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Η Ελλάδα χρειάζεται πρόσθετα μέτρα 7,8 δισ.

Νέες προβλέψεις από την Κομισιόν για ύφεση 4,7%, δημοσιονομικό έλλειμμα στο 7,3% του ΑΕΠ, χρέος στο 160,6% του ΑΕΠ και ανεργία στο 20%Νέες προβλέψεις από την Κομισιόν για ύφεση 4,7%, δημοσιονομικό έλλειμμα στο 7,3% του ΑΕΠ, χρέος στο 160,6% του ΑΕΠ και ανεργία στο 20%


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>