ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Νέα παράταση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Τελευταία ενημέρωση την 15 Ιούλ 2015 — 19:25

Έως και την τρίτη ημέρα μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Παρατείνεται, με απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει, η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου.

Απάντηση