Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Και την δανείζουν τη Γερμανία και την πληρώνουν από πάνω

Με αρνητικό επιτόκιο, -0,0122%, άντλησε σήμερα η Γερμανία σχεδόν 4 δις ευρώ.

”Θέλετε γερμανική σιγουριά στα λεφτά σας; Τότε ξεχάστε το επιτόκιο” είναι ουσιαστικά η περιγραφή που ταιριάζει στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων που έκανε το Γερμανικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την Bundesbank, όσοι αγόρασαν σήμερα έντοκα γραμμάτια θα έχουν επιτόκιο στο -0,0122%, πολύ μακριά από το +7% που πληρώνει το Ιταλικό Δημόσιο.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>