Καταγγελίες για υπερχρεώσεις ασφαλιστηρίων και τραπεζικών προϊόντων

Τελευταία ενημέρωση την 11 Φεβ 2015 — 15:09

Η κρίση δεν έφερε εξυγίανση, αλλά έδωσε σε ορισμένους ευκαιρίες για ίδιον όφελος. Αυτό μαρτυρούν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, όπου μέσα στο 2014 οι καταγγελίες έπεφταν «βροχή» μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1520.

Οι παραβάσεις πολλές, μεταξύ αυτών σε ό,τι αφορά τους τις τράπεζες και στις ασφαλιστικές οι «Καταχρηστικοί Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων και Τραπεζικών Προϊόντων». Εκ του συνόλου των κλήσεων το 40% αφορά τα καταναλωτικά αγαθά, και ακολουθούν με 19% οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Βάσει των παραπάνω, στα 13 από 7 το 2013 ήταν το πλήθος προστίμων προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με την αξία των προστίμων να διαμορφώνεται στο 1.201.000 ευρώ έναντι 1.298.500 το 2013.

Το ύψος των προστίμων επιβάλλεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και την ταχύτητα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Απάντηση